Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 01-03-2019 - Thị trường gần như phục hồi sau đợt bán mạnh hôm qua - CII, DRC, PC1, PLX

Quan điểm kỹ thuật: Tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn của VN-Index, VN30 vẫn giữ trạng thái Trung tính, trong khi của những chỉ số còn lại đã trở về trạng thái Tích cực. Tuy nhiên, hiện chỉ có VN-Index và VNMidcap bước vào thị trường tăng giá trung hạn, những HNX-Index, VN30 và VNSmallcap vẫn duy trì tín hiệu kỹ thuật trung hạn ở mức Trung tính.