Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 01-03-2013 - FTSE Vietnam: thêm GMD, loại CTG

Quan điểm kỹ thuật: Các chỉ báo xung lượng không có xu hướng rõ ràng cho thấy lực mua đẩy giá vẫn còn yếu và lực cung mạnh có trạng thái chờ đợi trong phiên hôm nay. Ngoài ra, dái Bollinger Bands co thắt mạnh và hai chỉ số giao dịch dưới đường trung bình SMA20 cho thấy thị trường có thể sẽ biến động mạnh trong vài phiên tới và có thể biến động theo chiều hướng tiêu cực. Thanh khoản tiếp tục duy trì ở mức thấp cho thấy cả hai chỉ số chưa đủ điều kiện bứt phá các mức kháng cự ngắn hạn.