Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 01-02-2016 - Tâm lý chốt lời trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán xuất hiện - PMI tháng 1 - DXG, VNM

Quan điểm kỹ thuật: Chúng tôi cho rằng tâm lý bán trước kỳ nghỉ tết kéo dài sẽ tiếp diễn trong phiên 02/02/2016 để tránh áp lực trả lãi vay. Đồng thời, theo hệ thống các chỉ báo xung lượng ngắn hạn, chúng tôi đánh giá hai chỉ số có thể sẽ còn xuất hiện nhịp điều chỉnh hoặc rung lắc nhẹ trong phiên, đặc biệt các tín hiệu đảo chiều vẫn chưa hình thành cho nên chúng tôi đánh giá mức độ rủi ro ngắn hạn ở mức thấp.