Trung tâm phân tích
Quay lại

ACV [PHTT -4,8%] - Hành khách quốc tế với hộ chiếu vaccine sẽ thúc đẩy lợi nhuận tăng trưởng - Cập nhật

Chúng tôi duy trì khuyến nghị PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG cho Tổng CT Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) đồng thời nâng giá mục tiêu thêm 5% lên 77.200 đồng/CP.

Powered by Froala Editor