Trung tâm phân tích
Quay lại

ACV - Các quy định có lợi sắp tới sẽ thúc đẩy lợi nhuận của ACV - Báo cáo ĐHCĐ

- Tổng CT Cảng Hàng không Việt Nam - CTCP (ACV) đã tổ chức ĐHCĐ thường niên tại TP. HCM vào ngày 17/06/2022. 

- Các cổ đông đã thông qua kế hoạch năm 2022 của ACV với tổng thu nhập (bao gồm doanh thu, thu nhập tài chính và thu nhập khác) là 10,3 nghìn tỷ đồng và LNTT là 2,6 nghìn tỷ đồng (+326% YoY). Kế hoạch của ACV dựa trên giả định hành khách gồm 75 triệu hành khách trong nước (+2,5 lần YoY) và 5 triệu hành khách quốc tế (+10 lần YoY) trong năm 2022. 

- Dự báo tổng thu nhập và LNTT năm 2022 của ACV lần lượt ương ứng 101% và 59% dự báo cả năm của chúng tôi. Mặc dù kế hoạch hành khách trong nước của ACV cho năm 2022 gần như phù hợp với kỳ vọng hiện tại của chúng tôi khi chiếm 102% dự báo của chúng tôi, nhưng kế hoạch hành khách quốc tế của ACV thấp hơn nhiều so với dự báo hiện tại của chúng tôi là 11 triệu hành khách quốc tế vào năm 2022. Chúng tôi cho rằng sự khác biệt về dự báo hành khách quốc tế là lý do chính cho chênh lệch giữa dự báo LNTT của chúng tôi và kế hoạch của ACV. Tuy nhiên, chúng tôi không cho rằng có thay đổi đáng kể nào đối với dự báo của chúng tôi khi chúng tôi tiếp tục cho rằng lượng hành khách quốc tế sẽ phục hồi đáng kể bắt đầu từ 6 tháng cuối năm 2022 nhờ tỷ lệ tiêm chủng COVID-19 cao và việc mở cửa trở lại tại các thị trường nguồn hành khách quốc tế của Việt Nam.

Powered by Froala Editor