Trung tâm phân tích
Quay lại

ACG [KHẢ QUAN +19,0%] - Lợi thế cạnh tranh vững vàng nhưng triển vọng thị trường BĐS chưa rõ ràng, nhu cầu trang trí nội thất giảm - Cập nhật

  • Chúng tôi giữ khuyến nghị KHẢ QUAN đối với CTCP Gỗ An Cường (ACG) dù đã giảm giá mục tiêu 50% do chúng tôi (1) giảm dự báo LNST 2022-2024 đi 22%, (2) tăng giả định WACC từ 12,8% lên 14,7% và (3) hiện bao gồm một phương pháp định giá dựa trên P/E, phản ánh tốt hơn triển vọng ngắn hạn của công ty cũng như sự không chắc chắn về tính thanh khoản của các chủ đầu tư bất động sản có thể ảnh hưởng đến nhu cầu trang trí nội thất nhà ở. 
  • Chúng tôi giảm dự báo LNST do chúng tôi có triển vọng kém khả quan hơn về nhu cầu xuất khẩu, nhà mới và trang trí nội thất cho nhà hiện hữu. Chúng tôi giảm dự báo doanh thu 2022-2024 đi 14%. Chúng tôi cũng dự báo doanh thu và LNST năm 2023 lần lượt giảm 10% YoY và 14% YoY. 

Powered by Froala Editor