Trung tâm phân tích
Quay lại

ACB [MUA +63,4%] - Tăng dự báo NIM dù lãi suất huy động cao hơn - Cập nhật

Chúng tôi điều chỉnh giảm 5,9% giá mục  tiêu cho Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) xuống 39.600 đồng/cổ phiếu nhưng duy trì khuyến nghị MUA.

Giá mục tiêu thấp hơn của chúng tôi chủ yếu do định giá thấp hơn tạo ra bởi cả phương pháp tiếp cận thu nhập thặng dư và P/B mục tiêu, đến từ (1) tổng mức giảm 3,3% trong dự báo của chúng tôi cho LNST giai đoạn 2022-2026 và (2) tăng chi phí huy động của chúng tôi từ 12,5% lên 13,0%.

Tuy nhiên, chúng tôi tăng LNST năm 2022 thêm 4,8% lên 14,9 nghìn tỷ đồng (+54,9% YoY) so với dự báo trước đó do (1) dự báo chi phí dự phòng giảm 51,0% từ 758 tỷ đồng xuống 371 tỷ đồng do khoản hoàn nhập dự phòng lớn cho các khoản vay tái cơ cấu lại và (2) tăng 5,6% trong giả định của chúng tôi đối với thu nhập phí ròng (bao gồm cả ngoại hối) - với mức tăng chính đến từ dịch vụ bancassurance.  

Powered by Froala Editor