Trung tâm phân tích
Quay lại

ACB [MUA +25,5%] - Tăng trưởng lợi nhuận dự kiến tăng tốc vào năm 2022 khi việc trích lập dự phòng quay về mức bình thường - Cập nhật

Chúng tôi tăng giá mục tiêu cho Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) thêm 7,2% lên 41.600 đồng/CP và nâng khuyến nghị từ KHẢ QUAN lên MUA sau (1) mức tăng tổng cộng 4,6% trong dự báo thu nhập ròng giai đoạn 2021-2025 của chúng tôi và (2) tác động tích cực của việc cập nhật giá mục tiêu đến cuối năm 2022.

Powered by Froala Editor