Tin tức

Tìm hiểu chứng khoán - Những điều cơ bản cần biết trước khi tham gia đầu tư

Thông tin chứng khoán
04/11/2022

Bạn đang muốn tìm hiểu chứng khoán? Một trong những kênh đầu tư sinh lời hứa hẹn tại Việt Nam. Để nắm rõ những kiến thức về cách đầu tư chứng khoán là điều hết sức cần thiết để có được khoản thu nhập ổn định và hiệu quả cao. Qua bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu đến bạn đọc khái niệm về chứng khoán, những loại chứng khoán hiện nay cũng như đặc điểm của nó là gì? Cùng theo dõi bài viết sau nhé!

Tìm hiểu chứng khoán

Khái niệm và đặc điểm của chứng khoán

1. Chứng khoán là gì?

Trước khi tham gia vào thị trường đầu tư chứng khoán thì bạn cần phải tìm hiểu chứng khoán là gì? Chứng khoán là một tài sản được xác nhận quyền sở hữu hợp pháp của người sở hữu và tài sản của công ty/tổ chức đã phát hành trên thị trường.

Chứng khoán được phát hành nhằm mục đích để huy động vốn cho doanh nghiệp và chính phủ. Nhà đầu tư sở hữu chứng khoán sẽ làm chủ một phần tài sản/ vốn của công ty phát hành. Toàn bộ dữ liệu giao dịch trên thị trường chứng khoán đều được lưu lại tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam do nhà nước quản lý nên đảm bảo được tính an toàn và minh bạch cho người tham gia đầu tư.

2. Đặc điểm của chứng khoán

- Chứng khoán có tính thanh khoản: Nhà đầu tư có thể tự do thực hiện giao dịch mua bán cổ phiếu trên sàn và có thể chuyển đổi thành tiền mặt nhanh hơn so với các loại tài sản khác. Mỗi loại chứng khoán sẽ có tính thanh khoản khác nhau, trong đó cổ phiếu niêm yết có khả năng thanh khoản tốt nhất.

- Chứng khoán có tính rủi ro cao: Mức độ rủi ro của kênh đầu tư này chịu nhiều yếu tố tác động trực tiếp từ thị trường như lạm phát, chính trị,...khiến cho giá tăng hoặc giảm.

- Chứng khoán có khả năng sinh lợi: Với số vốn huy động được các doanh nghiệp sẽ sử dụng cho hoạt động phát triển và tạo ra lãi dòng. Nhờ đó mà nhà đầu tư sẽ nhận lại được một nguồn thu nhập lớn hơn trong tương lai như được chia cổ tức và giá chứng khoán đang sở hữu cũng tăng lên.

Các loại chứng khoán phổ biến hiện nay

Chứng khoán vốn

Chứng khoán vốn hay còn được biết đến là cổ phiếu phổ thông được công ty phát hành và xác nhận quyền sở hữu một phần tài sản của công ty với cổ đông là các nhà đầu tư. Nhà đầu tư sở hữu chứng khoán vốn sẽ được trả cổ tức trong trường hợp công ty đó hoạt động kinh doanh tốt. Chứng khoán vốn có tính thanh khoản cao nhất.

Trong trường hợp công ty phá sản thì cổ đông sẽ được chia số tiền còn lại sau khi đã trả hết các khoản nợ và cổ phiếu ưu đãi. Chứng khoán vốn được phát hành dưới 3 dạng phổ biến đó là:

- Cổ phiếu thường: Là loại cổ phiếu có quyền sở hữu, kiểm soát và quản lý hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Trong trường hợp công ty phá sản thì cổ đông sẽ nhận lại khoản tiền còn lại sau khi đã thanh toán xong các khoản nợ.

- Cổ phiếu ưu đãi: Là loại cổ phiếu có cổ tức được tính theo tỷ lệ phần trăm cố định theo mệnh giá cổ phiếu và được ưu tiên trả trước cổ phiếu thường. Cổ phiếu loại này không có quyền bỏ phiếu và kiểm soát hoạt động của công ty.

- Chứng chỉ quỹ: Đây là một loại chứng khoán được phát hành bởi công ty quản lý quỹ. Tiền huy động được trong quỹ sẽ được đội ngũ chuyên gia có kinh nghiệm sử dụng mục đích đầu tư để sinh lời như cổ phiếu, trái phiếu, bất động sản,...

Chứng khoán nợ

Trái phiếu là một loại hình của chứng khoán nợ được phát hành bởi doanh nghiệp hoặc chính phủ. Khi nhà đầu tư sở hữu chứng khoán nợ thì khi đó bạn trở thành chủ nợ và doanh nghiệp phải có trách nhiệm trả lãi và thanh toán nợ gốc vào thời điểm đáo hạn. Trong trường hợp doanh nghiệp phá sản và không đủ tiền trả nợ thì người sở hữu chứng khoán nợ sẽ được ưu tiên trả trước các loại chứng khoán vốn khác.

Chứng khoán phái sinh

Chứng khoán phái sinh là một hợp đồng tài chính thể hiện sự cam kết, thỏa thuận của hai bên về quyền và nghĩa vụ về một tài sản nào đó ở thời điểm hiện tại, hay một giao dịch sẽ được thực hiện trong tương lai. Chứng khoán phái sinh có 4 loại chính đó là: Hợp đồng kỳ hạn, hợp đồng tương lai, hợp đồng quyền chọn và hợp đồng hoán đổi. 

Loại chứng khoán này được giao dịch chủ yếu trên thị trường phi tập trung và thông qua các nhà môi giới chứng khoán. Đây là loại chứng khoán có mức độ rủi ro cao hơn so với các loại chứng khoán khác.

Cách mua cổ phiếu online cho người mới qua 4 bước - VCSC

Tham khảo: 4 bước mua cổ phiếu trực tuyến

Các kiến thức cơ bản về chứng khoán mà nhà đầu tư mới cần biết

Thuật ngữ thị trường chứng khoán cần nắm bắt trước khi tham gia thị trường

Nắm bắt thuật ngữ thị trường chứng khoán để linh hoạt hơn trong giao dịch

Cổ phiếu là loại chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với một phần vốn cổ phần của tổ chức phát hành.

Trái phiếu là loại chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với một phần vốn nợ của tổ chức phát hành.

Chứng chỉ quỹ là loại chứng khoán xác nhận quyền sở hữu của nhà đầu tư đối với một phần vốn góp của quỹ đại chúng.

Quyền mua cổ phần là loại chứng khoán do công ty cổ phần phát hành kèm theo đợt phát hành cổ phiếu bổ sung nhằm bảo đảm cho cổ đông hiện hữu quyền mua cổ phiếu mới theo những điều kiện đã được xác định.

Chứng quyền là loại chứng khoán được phát hành cùng với việc phát hành trái phiếu hoặc cổ phiếu ưu đãi, cho phép người sở hữu chứng khoán được quyền mua một số cổ phiếu phổ thông nhất định theo mức giá đã được xác định trước trong thời kỳ nhất định.

Quyền chọn mua, quyền chọn bán là quyền được ghi trong hợp đồng cho phép người mua lựa chọn quyền mua hoặc quyền bán một số lượng chứng khoán được xác định trước trong khoảng thời gian nhất định với mức giá được xác định trước.

Hợp đồng tương lai là cam kết mua hoặc bán các loại chứng khoán, nhóm chứng khoán hoặc chỉ số chứng khoán nhất định với một số lượng và mức giá nhất định vào ngày xác định trước trong tương lai.

Cổ đông lớn là cổ đông sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp từ năm phần trăm trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của tổ chức phát hành.

Nhà đầu tư là tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài tham gia đầu tư trên thị trường chứng khoán.

Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là ngân hàng thương mại, công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính, tổ chức kinh doanh bảo hiểm, tổ chức kinh doanh chứng khoán.

Chào bán chứng khoán ra công chúng là việc chào bán chứng khoán theo một trong các phương thức sau đây:

  1. a) Thông qua phương tiện thông tin đại chúng, kể cả Internet;
  2. b) Chào bán chứng khoán cho từ một trăm nhà đầu tư trở lên, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;
  3. c) Chào bán cho một số lượng nhà đầu tư không xác định.

Tổ chức phát hành là tổ chức thực hiện phát hành chứng khoán ra công chúng.

Tổ chức bảo lãnh phát hành là công ty chứng khoán được phép hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán và ngân hàng thương mại được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận bảo lãnh phát hành trái phiếu theo điều kiện do Bộ Tài chính quy định.

Niêm yết chứng khoán là việc đưa các chứng khoán có đủ điều kiện vào giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán hoặc Trung tâm giao dịch chứng khoán.

Thị trường giao dịch chứng khoán là địa điểm hoặc hình thức trao đổi thông tin để tập hợp lệnh mua, bán và giao dịch chứng khoán.

Kinh doanh chứng khoán là việc thực hiện nghiệp vụ môi giới chứng khoán, tự doanh chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán, lưu ký chứng khoán, quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, quản lý danh mục đầu tư chứng khoán.

Môi giới chứng khoán là việc công ty chứng khoán làm trung gian thực hiện mua, bán chứng khoán cho khách hàng.

Tự doanh chứng khoán là việc công ty chứng khoán mua hoặc bán chứng khoán cho chính mình.

Tư vấn đầu tư chứng khoán là việc công ty chứng khoán cung cấp cho nhà đầu tư kết quả phân tích, công bố báo cáo phân tích và khuyến nghị liên quan đến chứng khoán.

Lưu ký chứng khoán là việc nhận ký gửi, bảo quản, chuyển giao chứng khoán cho khách hàng, giúp khách hàng thực hiện các quyền liên quan đến sở hữu chứng khoán.

Bài viết trên đây của chúng tôi đã phần nào giúp nhà đầu tư mới trên thị trường có thể tìm hiểu chứng khoán là gì, những loại chứng khoán phổ biến mang lại cơ hội đầu tư đa dạng cho người tham gia. Để đầu tư chứng khoán hiệu quả, bạn nên cân nhắc lựa chọn những loại chứng khoán tiềm năng và phù hợp với số vốn, chiến lược đầu tư của mình. Việc trang bị kiến thức và kỹ năng về chứng khoán thực sự quan trọng nếu bạn muốn đầu tư sinh lời một cách hiệu quả nhất.

Powered by Froala Editor