Tin tức

Thông tin đấu giá lô cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư nước và Môi trường Việt Nam - CTCP

Tin đấu giá
17/10/2022

1. Thông tin doanh nghiệp:

 • Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước
 • Tên doanh nghiệp đấu giá:   Tổng Công ty Đầu tư nước và Môi trường Việt Nam - CTCP
 • Địa chỉ: Số 52 Quốc Tử Giám, phường Văn Miếu, quận Đống Đa, Hà Nội
 • Ngành nghề kinh doanh: Đầu tư xây dựng và kinh doanh các hệ thống cấp nước, thoát nước, xử lý nước thải và vệ sinh môi trường ....
 • Vốn điều lệ: 580.186.000.000 đồng
 • Hình thức chào bán cạnh tranh: Đấu giá trọn lô
 • Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
 • Giá khởi điểm : 1.348.736.000.000 đồng/lô cổ phần
 • Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 56.949.500 cổ phần
 • Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 0 cổ phần
 • Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

2. Thời gian đăng ký, nộp tiền, nộp phiếu đấu giá

3. Tài khoản nộp cọc đấu giá

 • Tài khoản số:  1221 0000 634896
 • Chủ tài khoản: Công ty CP Chứng khoán Bản Việt – Chi nhánh Hà nội
 • Tại: NH Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN Hà Thành 
 • Nội dung: Tên Nhà Đầu tư – CMND – số lượng nộp cọc đấu giá – Tên Công ty đấu giá

QUY CHE CBCTCP TONG CONG TY DAU TU NUOC VA MOI TRUONG VN (2).docx

Mau so 08.Danh sach dai ly CBCT.docx

Tài liệu của TCPH.rar


Powered by Froala Editor