Tin tức

Thông tin đấu giá cổ phần Ngân hàng TMCP Bản Việt

Tin đấu giá
23/06/2021

1.Thông tin doanh nghiệp

  • Tên Công ty đại chúng có cổ phiếu được chào bán: Ngân hàng TMCP Bản Việt
  • Địa chỉ: Tòa nhà HM Town, số 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
  • Sản phẩm chính: Sản phẩm tiền gửi, Sản phẩm cho vay, dịch vụ bảo lãnh, thu đổi ngoại tệ tiền mặt, Dịch vụ Ngân hàng điện tử, Kinh doanh ngoại tệ,...
  • Vốn điều lệ: 3.670.900.000.000 đồng
  • Số lượng cổ phần chào bán ra bên ngoài: 8.261.611 cổ phiếu
  • Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM - Số 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

 Loại cổ phần chào bán

 cổ phần phổ thông

 Giá khởi điểm

 22.800 đồng/cổ phần

 Mệnh giá

 10.000 đồng

 Bước giá

 100 đồng

 Bước khối lượng

 1 cổ phần
 Số lượng cổ phần mỗi Nhà đầu tư
đăng ký mua tối thiểu
 100 cổ phần

 Tổng số lượng cổ phần đấu giá

 8.261.611 cổ phần

 Tỉ lệ đặt cọc

 10% giá khởi điểm

2.Thời gian đăng ký, nộp tiền, nộp phiếu đấu giá

  Thời gian Ngày  Địa điểm

 Đăng ký và nộp tiền đặt cọc

 08h00 - 16h00

 25/06/2021 - 14/07/2021

 tại VCSC

 Nộp phiếu tham dự đấu giá

 Trước 15h00

 20/07/2021

 tại VCSC

 Tổ chức đấu giá

 09h00

 22/07/2021

 tại HOSE

 Nộp tiền mua cổ phần

   23/07/2021 - 29/07/2021

 tại VCSC

 Hoàn trả tiền cọc

 

 23/07/2021 - 31/07/2021 

 tại VCSC

Tài khoản nộp cọc đấu giá

  • Tài khoản số: 1191 0000 107260
  • Của: Công ty CP Chứng khoán Bản Việt
  • Tại: NH Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa
  • Nội dung: Nộp cọc đấu giá BVB <Tên Nhà Đầu tư> <CMND/GPDKKD> <Số lượng>

Tài liệu đính kèm:
20210622_20210622 - BVB - DIEU LE CUA BVB.pdf
20210622_20210622 - BVB - BCTC HN Q1.2021.pdf
20210622_20210622 - BVB - GCN so 70 UBCK ve Giay CN chao ban.pdf
20210622_20210622 - BVB - Giay Chung nhan SHCP.pdf
20210622_20210622 - BVB - Giay Xac nhan so Du CK 7.435.450 CP.pdf
20210622_20210622 - BVB - NQ 1000 ve thong qua phuong an ban.pdf
20210622_20210622 - BVB - QD 495 ve SL chuyen nhuong SGB tai BVB.pdf
20210622_20210622 - BVB - NQ 2045 ve xd Gia khoi diem.pdf
20210622_20210622 - BVB - TTr 91 ve phuong an ban SGB tai BVB.pdf
20210622_20210622 - BVB - Ban cao bach.pdf
20210622_20210622 - BVB - Chung nhan SHCP moi 826.161 CP.pdf
20210622_20210622 - BVB - BCTC Kiem toan HN 2020.pdf
20210622_20210622 - BVB - BCTC kiem toan rieng 2020.pdf
20210622_20210622 - BVB - BCTC Rieng Q1.2021.pdf
20210622_20210622 - BVB - BCTC kiem toan Rieng 2019.pdf
20210622_20210622 - BVB - BCTC kiem toan HN 2019.pdf
20210622_20210622 - BVB - Giay Chung nhan DKDN.pdf
20210622_20210622 - BVB - TBAO BAN DAU GIA.pdf
20210622_20210622 - BVB - MAU DON.docx
20210622_20210622- BVB - QD 551 VE QUY CHE DAU GIA.pdf
20210623_20210623 - BVB - CV 2055 Dieu chinh mot so noi dung BCB.PDF