Tin tức

Thông tin đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển hạ tầng Phú Quốc

Tin đấu giá
07/12/2020

1.Thông tin doanh nghiệp

  • Tên doanh nghiệp bán đấu giá: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển hạ tầng Phú Quốc
  • Địa chỉ: 143 Nguyễn Trung Trực, Thị trấn Dương Đông, Phú Quốc, Kiên Giang
  • Ngành nghề kinh doanh: Tư vấn lập dự án đầu tư, quy hoạch, thiết kế công trình; Thi công san lấp mặt bằng, xây dựng các công trình nhà ở dân dụng, công nghiệp, giao thông;
  • Vốn điều lệ: 500.000.000.000 (năm trăm tỷ đồng)
  • Số lượng cổ phần chào bán ra bên ngoài: 280.000 cổ phần
  • Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM - Số 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

 Loại cổ phần chào bán

 cổ phần phổ thông

 Giá khởi điểm

 14.400 đồng/cổ phần

 Mệnh giá

 10.000 đồng

 Bước giá

 100 đồng

 Bước khối lượng

 100 cổ phần
 Số lượng cổ phần mỗi Nhà đầu tư
đăng ký mua tối thiểu
 100 cổ phần

 Tổng số lượng cổ phần đấu giá

 280.000 cổ phần

 Tỉ lệ đặt cọc

 10% giá khởi điểm

2.Thời gian đăng ký, nộp tiền, nộp phiếu đấu giá

  Thời gian Ngày  Địa điểm

 Đăng ký và nộp tiền đặt cọc

 08h00 - 16h00

 07/12/2020 - 18/12/2020

 tại VCSC

 Nộp phiếu tham dự đấu giá

 Trước 15h00

 24/12/2020

 tại VCSC

 Tổ chức đấu giá

 09h00

 28/12/2020

 tại HOSE

 Nộp tiền mua cổ phần

   29/12/2020 - 04/01/2021

 tại VCSC

 Hoàn trả tiền cọc

 

 29/12/2020 - 05/01/2021 

 tại VCSC

Tài khoản nộp cọc đấu giá

  • Tài khoản số: 1191 0000 107260
  • Của: Công ty CP Chứng khoán Bản Việt
  • Tại: NH Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa
  • Nội dung: Nộp cọc đấu giá HT Phú Quốc <Tên Nhà Đầu tư> <CMND/GPDKKD> <Số lượng>

Tài liệu đính kèm:
20201204_20201203 - CTY DTPT HT PHUQUOC - Quy che DG final.pdf
20201204_20201204 - CTY DTPT HT PHUQUOC - BB XD VON GOP.pdf
20201204_20201204 - CTY DTPT HT PHUQUOC - BCTC 2018 KTOAN.pdf
20201204_20201204 - CTY DTPT HT PHUQUOC - BAN CBTT.pdf
20201204_20201204 - CTY DTPT HT PHUQUOC - BCTC 30.9.2020.pdf
20201204_20201204 - CTY DTPT HT PHUQUOC - BCTC 2019 KTOAN.pdf
20201204_20201204 - CTY DTPT HT PHUQUOC - GIAY DKKD HTPQ.pdf
20201204_20201204 - CTY DTPT HT PHUQUOC - QĐ 403 PA TCC HUD.PDF
20201204_20201204 - CTY DTPT HT PHUQUOC - QD806 de an tai co cauHUD.pdf
20201204_20201204 - CTY DTPT HT PHUQUOC - MAUDON.docx
20201204_20201204 - CTY DTPT HT PHUQUOC - VB908 PA thoai von tại HTPQ.PDF
20201204_20201204 - CTY DTPT HT PHUQUOC - TBAO BAN DG.pdf
20201204_20201204 - CTY DTPT HT PHUQUOC - VB2621 C.truong thoai von HTPQ.PDF
20201204_20201204 - CTY DTPT HT PHUQUOC - DIEU LE CTY.pdf
20201205_FILE_20201205_133609_5. Nghi quyet 962.NQ-HĐTV ngày 30.11.2020.pdf