Tin tức

Thông tin đấu giá cổ phần Công ty CP Xây dựng và Giao thông Bình Dương

Tin đấu giá
29/12/2020

1.Thông tin doanh nghiệp

  • Tên doanh nghiệp bán đấu giá: Công ty CP Xây dựng và Giao thông Bình Dương
  • Địa chỉ: Lô G, Đườ ng Đồng Khởi, Phường Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Môt, Tỉnh Bình Dương
  • Ngành nghề kinh doanh: Xây dựng công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp; Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu dân cư, khu công nghiệp; ...
  • Vốn điều lệ: 300.000.000.000 đồng
  • Số lượng cổ phần chào bán ra bên ngoài: 5.000.000 cổ phần
  • Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM - Số 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

 Loại cổ phần chào bán

 cổ phần phổ thông

 Giá khởi điểm

 10.000 đồng/cổ phần

 Mệnh giá

 10.000 đồng

 Bước giá

 100 đồng

 Bước khối lượng

 100 cổ phần
 Số lượng cổ phần mỗi Nhà đầu tư
đăng ký mua tối thiểu
 100 cổ phần

 Tổng số lượng cổ phần đấu giá

 5.000.000 cổ phần

 Tỉ lệ đặt cọc

 10% giá khởi điểm

2.Thời gian đăng ký, nộp tiền, nộp phiếu đấu giá

  Thời gian Ngày  Địa điểm

 Đăng ký và nộp tiền đặt cọc

 08h00 - 16h00

 29/12/2020 - 19/01/2021

 tại VCSC

 Nộp phiếu tham dự đấu giá

 Trước 15h00

 25/01/2021

 tại VCSC

 Tổ chức đấu giá

 09h00

 27/01/2021

 tại HOSE

 Nộp tiền mua cổ phần

   28/01/2021 - 05/02/2021

 tại VCSC

 Hoàn trả tiền cọc

 

 28/01/2021 - 03/02/2021 

 tại VCSC

Tài khoản nộp cọc đấu giá

  • Tài khoản số: 1191 0000 107260
  • Của: Công ty CP Chứng khoán Bản Việt
  • Tại: NH Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa
  • Nội dung: Nộp cọc đấu giá BCE <Tên Nhà Đầu tư> <CMND/GPDKKD> <Số lượng>

 Tài liệu đình kèm:
20201228_20201228 - BCE - BCTC KT nam 2018.pdf
20201228_20201228 - BCE - BCTC kiem toan nam 2019.pdf
20201228_20201228 - BCE - CBTT BCTC Quy 3 2020 kem GT.pdf
20201228_20201228 - BCE - BCTC SX 6T.2020 kem giai trinh.pdf
20201228_20201228 - BCE - Ban cao bach.pdf
20201228_20201228 - BCE - Dieu le cong ty.pdf
20201228_20201228 - BCE - MAU DON.docx
20201228_20201228 - BCE - Giay CN DKKD.pdf
20201228_20201228 - BCE - NQ 06HĐQT thong qua PA phat hanh.pdf
20201228_20201228 - BCE - Giay phep chao ban UBCKNN.pdf
20201228_20201228 - BCE - NQ 09HĐQT ve thoi gian to chuc DG.pdf
20201228_20201228 - BCE - NQ 10HDQT ve gia khoi diem.pdf
20201228_20201228 - BCE - NQ ĐHĐCĐ TN 2020.pdf
20201228_20201228 - BCE - NQ 11HDQT vv ban hanh Quy che DG CP.pdf
20201228_20201228 - BCE - NQ 07HDQT Vv thong qua ho so CB.pdf
20201229_20201228 - BCE - TB BAN DAU GIA.pdf
20201229_20201228 - BCE - QUY CHE BAN DAU GIA CO PHAN.pdf