Tin tức

Thông tin đấu giá cổ phần Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ

Tin đấu giá
18/10/2018

1.Thông tin doanh nghiệp 

  • Tên doanh nghiệp bán đấu giá: Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ 
  • Địa chỉ: Số 5 Võ Thị Sáu, Phường An Hội, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ.
  • Ngành nghề kinh doanh: Thu gom rác thải không độc hại; Thu gom rác thải độc hại; Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại; ...
  • Vốn điều lệ: 54.249.000.000 đồng, tương đương 5.424.900 cổ phần
  • Số lượng cổ phần chào bán ra bên ngoài: 1.627.470 cổ phần, chiếm 30,45% vốn điều lệ
  • Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM - Số 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

 Loại cổ phần chào bán

 cổ phần phổ thông

 Giá khởi điểm

 14.111 đồng/cổ phần

 Mệnh giá

 10.000 đồng

 Bước giá

 1 đồng

 Bước khối lượng

 10 cổ phần

 Số lượng cổ phần mỗi
 Nhà đầu tư đăng ký mua tối thiểu
 100 cổ phần

 Tổng số lượng cổ phần đấu giá

 1.627.470 cổ phần

 Tỉ lệ đặt cọc

 10% giá khởi điểm

2.Thời gian đăng ký, nộp tiền, nộp phiếu đấu giá

  Thời gian Ngày  Địa điểm

 Đăng ký và nộp tiền đặt cọc

 08h - 16h00

 19/10/2018 - 29/10/2018

 tại VCSC

 Nộp phiếu tham dự đấu giá

 Trước 15h00

 02/11/2018

 tại VCSC

 Tổ chức đấu giá

 15h00

 06/11/2018

 tại HOSE

 Nộp tiền mua cổ phần

 

 07/11/2018 - 13/11/2018

 tại VCSC

 Hoàn trả tiền cọc

 

 07/11/2018 - 13/11/2018

 tại VCSC

Tài khoản nộp cọc đấu giá

  • Tài khoản số: 1191 0000 107260
  • Của: Công ty CP Chứng khoán Bản Việt
  • Tại: NH Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa
  • Nội dung: Nộp cọc đấu giá Đô thị Cần Thơ <Tên Nhà Đầu tư> <CMND/GPDKKD> <Số lượng>

Tài liệu đính kèm:
20181017_20181017 - DOTHI CANTHO - BCTC Quy II nam 2018.pdf
20181017_20181017 - DOTHI CANTHO - BCTC nam 2017.pdf
20181017_20181017 - DOTHI CANTHO - BCTC nam 2016.pdf
20181017_20181017 - DOTHI CANTHO - Ban Cong bo thong tin.pdf
20181017_20181017 - DOTHI CANTHO - CV 3901.pdf
20181017_20181017 - DOTHI CANTHO - Giay DKKD.pdf
20181017_20181017 - DOTHI CANTHO - MAUDON.docx
20181017_20181017 - DOTHI CANTHO - Giay XN so huu CP.pdf
20181017_20181017 - DOTHI CANTHO - Quy che DG.pdf
20181017_20181017 - DOTHI CANTHO - QD PHE DUYET THOAI VON.pdf
20181017_20181017 - DOTHI CANTHO - TB BAN DAU GIA.pdf
20181017_20181017 - DOTHI CANTHO - Dieu le Cong ty.pdf