Tin tức

Thông tin đấu giá cổ phần Công ty cổ phần Bất động sản Khải Hoàn Land

Tin đấu giá
22/03/2021

1. Thông tin doanh nghiệp

 • Tên doanh nghiệp có cổ phần được bán đấu giá: Công ty cổ phần Bất động sản Khải Hoàn Land
 • Địa chỉ: R4-93 Đường Hưng Gia 4, Khu đô thị Phú Mỹ Hưng, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Ngành nghề kinh doanh: Tư vấn, môi giới, quản lý bất động sản; Sàn giao dịch bất động sản
 • Vốn điều lệ: 1.600.000.000.000 đồng
 • Số lượng cổ phần chào bán ra bên ngoài: 16.000.000 cổ phiếu
 • Cổ đông chào bán cổ phiếu: ông Phan Tuấn Nghĩa               Năm sinh: 18/07/1995
 • Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM - Số 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

 Loại cổ phần chào bán

 cổ phần phổ thông

 Giá khởi điểm

 10.000 đồng/cổ phần

 Mệnh giá

 10.000 đồng

 Bước giá

 100 đồng

 Bước khối lượng

 100 cổ phần
 Số lượng cổ phần mỗi Nhà đầu tư
đăng ký mua tối thiểu
 100 cổ phần

 Tổng số lượng cổ phần đấu giá

 16.000.000 cổ phần

 Tỉ lệ đặt cọc

 10% giá khởi điểm

2.Thời gian đăng ký, nộp tiền, nộp phiếu đấu giá

  Thời gian Ngày  Địa điểm

 Đăng ký và nộp tiền đặt cọc

 08h00 - 16h00

 19/03/2021 - 09/04/2021

 tại VCSC

 Nộp phiếu tham dự đấu giá

 Trước 15h00

 15/04/2021

 tại VCSC

 Tổ chức đấu giá

 09h00

 19/04/2021

 tại HOSE

 Nộp tiền mua cổ phần

   20/04/2021 - 29/04/2021

 tại VCSC

 Hoàn trả tiền cọc

 

 20/04/2021 - 27/04/2021 

 tại VCSC

Tài khoản nộp cọc đấu giá

 • Tài khoản số: 1191 0000 107260
 • Của: Công ty CP Chứng khoán Bản Việt
 • Tại: NH Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa
 • Nội dung: Nộp cọc đấu giá KHG <Tên Nhà Đầu tư> <CMND/GPDKKD> <Số lượng>

Tài liệu đính kèm:
20210319_20210319 - KHL - BCTC hop nhat 2019.pdf
20210319_20210319 - KHL - BCTC rieng 2019.pdf
20210319_20210319 - KHL - BCTC rieng 2020.pdf
20210319_20210319 - KHL - CV dieu chinh ban cao bach.pdf
20210319_20210319 - KHL - Dieu chinh ban cao bach.pdf
20210319_20210319 - KHL - Dieu le.pdf
20210319_20210319 - KHL - Giay CN chao ban cua UBCK.pdf
20210319_20210319 - KHL - Giay CN DKDN.pdf
20210319_20210319 - KHL - Giay CN so huu CP.pdf
20210319_20210319 - KHL - MAU DON.docx
20210319_20210319 - KHL - Giay xac nhan CP tu do CN.pdf
20210319_20210319 - KHL - TB BAN DAU GIA.pdf
20210319_20210319 - KHL - BCTC hop nhat 2020.pdf
20210319_20210319 - KHL - Ban cao bach.pdf
20210319_20210319 - KHL - QD ban hanh va QC dau gia.pdf