Tin tức

Thông tin đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Pin Hà Nội do Tập đoàn Hóa chất Việt Nam sở hữu

Tin đấu giá
13/12/2022

1.Thông tin doanh nghiệp:

  • Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tập đoàn Hóa chất Việt Nam
  • Tên doanh nghiệp đấu giá:   Công ty Cổ phần Pin Hà Nội
  • Địa chỉ: Số 72 đường Phan Trọng Tuệ, thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, Hà Nội
  • Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất pin và ắc quy
  • Vốn điều lệ:  72.539.110.000 đồng
  • Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
  • Giá khởi điểm : 40.300 đồng/cổ phần
  • Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 144.533 cổ phần
  • Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 72.642 cổ phần
  • Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội  

Loại cổ phần chào bán

Cổ phần phổ thông

Mệnh giá

10.000 đồng/cổ phiếu

Giá khởi điểm 

40.300 đồng/cổ phần

Bước giá

100 đồng

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá

144.533 cổ phần

Số cổ phần người nước ngoài được phép mua

72.642 cổ phần

Tỉ lệ đặt cọc

10% giá khởi điểm

 

2. Thời gian đăng ký, nộp tiền, nộp phiếu đấu giá: 

 

Thời gian

Ngày

Địa điểm

Đăng ký và nộp tiền

8h00 – 15h30

09/12/2022-23/12/2022

VCSC

Nộp phiếu tham dự đấu giá

Trước 16h00

28/12/2022

VCSC

Tổ chức đấu giá

09h00

30/12/2022

HNX

Nộp tiền mua cổ phần

Trước 16h00

30/12/2022-05/01/2023

VCSC

Hoàn trả tiền cọc

 

03/01/2023-06/01/2023

VCSC

          

Tài khoản nộp cọc đấu giá

Tài khoản số:  1221 0000 634896

Chủ tài khoản: Công ty CP Chứng khoán Bản Việt – Chi nhánh Hà nội

Tại: NH Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN Hà Thành 

Nội dung: Tên Nhà Đầu tư – CMND – số lượng nộp cọc đấu giá – Tên Công ty đấu giá

0. Quy che dau gia..docx

01. Ban CBTT PHN.pdf

02. QD 16 05_01_2018 TTCP.pdf

03. Van ban 2375 05_05_2021 VPCP.pdf

04. Van ban 536 14_04_2021 UBQLV.pdf

05. 183-QD-HCVN_1.PDF

06. CV 75. 2022 giay xac nhan cp PHN.pdf

07. Giay DKDN PHN.pdf

08. Dieu le to chuc va hoat dong PHN.pdf

09. BCTC SX ban nien 2022 PHN.pdf

10. BCTC 2021 PHN.pdf

11. BCTC 2020 PHN.pdf

12. BCTC Q3.2022.pdf

Powered by Froala Editor