Tin tức

Thông báo việc mua chứng khoán lô lẻ trong tháng 08.2021

Tin VCSC
30/07/2021

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (VCSC) xin thông báo việc mua chứng khoán lô lẻ trong tháng 8.2021 như sau:

  • Thời gian mua chứng khoán lô lẻ vào 2 ngày làm việc đầu tiên hàng tháng ( 02,03 tháng 8)
  • Danh mục mua chứng khoán lô lẻ: Danh mục

Trân trọng