Tin tức

Thông báo về việc tạm hoãn thời gian tổ chức đấu giá BVB

Tin đấu giá
19/08/2021

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Công Thương thông báo về việc tạm hoãn thời gian tổ chức đấu giá cổ phần NHTM cổ phần Bản Việt như sau:

20210817_20210817 - BVB - CV 3158 ve tam hoan thoi gian to chuc dau gia.pdf

Powered by Froala Editor