Tin tức

Thông báo về việc mua chứng khoán lô lẻ Quý 03/2020

Tin VCSC
29/06/2020

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (VCSC) xin thông báo việc mua chứng khoán lô lẻ trong Quí 03/2020 như sau:

  • Thời gian mua chứng khoán lô lẻ từ 01/07/2020 đến ngày 15/07/2020
  • Danh mục mua chứng khoán lô lẻ: Danh mục

Trân trọng