Tin tức

Thông báo về việc mua chứng khoán lô lẻ Quý 02/2019

Tin VCSC
28/03/2019

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (VCSC) xin thông báo việc mua chứng khoán lô lẻ trong Quý 02/2019 như sau:

  • Thời gian mua chứng khoán lô lẻ từ 01/04/2019 đến 12/04/2019
  • Danh mục mua chứng khoán lô lẻ: danh mục tại đây

Trân trọng.