Tin tức

Thông báo về việc mua chứng khoán lô lẻ Quý 02/2015

Tin VCSC
24/03/2015

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (VCSC) xin thông báo việc mua chứng khoán lô lẻ trong Quý 02/2015 như sau:

-Thời gian mua chứng khoán lô lẻ từ 01/04/2015 đến 14/04/2015

-Danh mục mua chứng khoán lô lẻ : tài liệu đính kèm