Tin tức

Thông báo về việc mua chứng khoán lô lẻ Quý 01/2015

Tin VCSC
30/12/2014

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (VCSC) xin thông báo việc mua chứng khoán lô lẻ trong Quý 01/2015 như sau:

-Thời gian mua chứng khoán lô lẻ từ 05/01/2015 đến 16/01/2015

-Danh mục mua chứng khoán lô lẻ : tài liệu đính kèm