Tin tức

Thông báo thay đổi lãi suất từ ngày 20.02.2023

Tin ký quỹ (margin)
20/02/2023

VCSC trân trọng thông báo thay đổi lãi suất từ ngày 20.02.2023 theo thông tin chi tiết như sau:

/campaigns/org772378793/sitesapi/files/images/772378594/bbbb.png Mức lãi suất mới  áp dụng đối với các hợp đồng cho vay hoạt động giao dịch chứng khoán (Giao dịch ký quỹ và ứng trước tiền bán chứng khoán) là 0.0384%/ ngày.
/campaigns/org772378793/sitesapi/files/images/772378594/bbbb.png Mức lãi suất không kỳ hạn áp dụng đối với các khách hàng có số dư tiền gửi trong tài khoản chứng khoán tại VCSC là 1%/ năm.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày 20.02.2023 cho đến khi có thông báo mới.

Powered by Froala Editor