Tin tức

Thông báo Thay đổi lãi suất cho vay giao dịch ký quỹ T+14

Tin ký quỹ (margin)
11/10/2022

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (VCSC) chân thành cảm ơn Quý khách đã tin tưởng và lựa chọn dịch vụ của VCSC trong thời gian qua.

VCSC trân trọng thông báo thay đổi lãi suất cho vay giao dịch ký quỹ T+14 từ ngày 12.10.2022 theo thông tin chi tiết như sau:

Thời gian áp dụng

Mức lãi suất áp dụng

Bắt đầu từ và bao gồm Ngày Giải Ngân cho đến và bao gồm ngày T+7

7.5%/năm

Bắt đầu từ và bao gồm ngày T+8  cho đến và bao gồm ngày T+14

16.5%/năm

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày 12.10.2022  cho đến khi có thông báo mới.

VCSC - Đăng ký sử dụng dịch vụ Giao dịch Ký quỹ Chứng khoán T+14 tại VCSC

Trân trọng

Powered by Froala Editor