Tin tức

Thông báo thay đổi các tính năng cho khách hàng giao dịch chứng khoán phái sinh từ 01/08/2018

Tin VCSC
01/08/2018

 Nhằm khuyến khích và tri ân tất cả các khách hàng đã tham gia giao dịch chứng khoán phái sinh với Công ty CP Chứng khoán Bản Việt (VCSC) trong thời gian qua, VCSC xin thông báo về việc thay đổi các tính năng khi giao dịch chứng khoán phái sinh như sau: