Tin tức

Thông báo lập danh sách người sở hữu chứng quyền CMWG2102 và CPNJ2102 do VCSC phát hành tại ngày đáo hạn.

Tin chứng quyền
22/07/2021

Kính gửi: Quý khách hàng,

Công ty cổ phần chứng khoán Bản Việt (VCSC) xin thông báo về lập danh sách người sở hữu chứng quyền CMWG2102 và CPNJ2102 do VCSC phát hành tại ngày đáo hạn. 

Thông báo

Trân trọng!