Tin tức

Thông báo Kết quả bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam(Vinamilk) do Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước(SCIC) nắm giữ

Tin đấu giá
12/12/2016
 • Thời gian đấu giá: 12/12/2016
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu: Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC)
 • Giá trúng cao nhất: 144.000,00
 • Giá trúng thấp nhất: 144.000,00
 • Giá trung bình: 144.000,00
 • Tổng số cổ phần/lô trúng giá: 78.378.300,00
 • Giá đặt cao nhất: 144.000,00
 • Giá đặt thấp nhất: 144.000,00
 • KL đặt cao nhất: 39.189.150,00
 • KL đặt thấp nhất" 39.189.150,00
 • Tổng số NĐT trúng giá: 0,00
 • Tổng số tổ chức trúng giá: 2,00
 • Tổng số giá trị trúng giá: 11.286.475.200.000,00

 Trân trọng

20161212_20161212 - VNM - TBAO KQ CHAOGIA CANHTRANH