Tin tức

Thông báo hoàn thành chuyển đổi số điện thoại cho các khách hàng có thuê bao di động 11 số sang 10 số

Tin VCSC
19/11/2018

Theo Quyết định 798/QÐ-BTTTT ngày 25/05/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông. Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (VCSC) đã hoàn thành việc chuyển đầu số điện thoại của các khách hàng tại VCSC có thuê bao di ðộng 11 số sang 10 số.

Trân trọng