Tin tức

Thông báo giá đặt mua hợp lệ và kết quả đăng ký tham dự chào bán cạnh tranh cả lô cổ phần của SCIC tại AFX

Tin đấu giá
03/12/2020

Kính gửi Quý Khách hàng,

VCSC thông báo về giá đặt mua hợp lệ và kết quả đăng ký tham dự chào bán cạnh tranh cả lô cổ phần của SCIC tại AFX như sau (xin vui lòng xem file đính kèm):

Thông báo