Tin tức

Thông báo đấu giá của Tổng Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư sở hữu tại CTCP PETEC Bình Định

Tin đấu giá
07/11/2022

VCSC thông báo Bán đấu giá theo lô cổ phiếu ra công chúng của Tổng Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP sở hữu tại Công ty Cổ phần PETEC Bình Định như sau:

  1. Thông tin doanh nghiệp
  • Tên tổ chức chào bán: Tổng Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP
  • Tên cổ phiếu được chào bán: Công ty Cổ Phần PETEC Bình Định
  • Địa chỉ: Số 389 đường Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam.
  • Vốn điều lệ: 40.391.470.000 đồng  
  • Ngành nghề kinh doanh chính: Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
  • Số lượng cổ phiếu chào bán: 1.274.064 cổ phiếu (tương ứng 01 lô cổ phiếu)
  • Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM - Số 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM


2. Thời gian đăng ký, nộp tiền, nộp phiếu đấu giá


3. Tài khoản nộp cọc đấu giá

Tài khoản số:  1191 0000 107260

Của: Công ty CP Chứng khoán Bản Việt 

Tại: NH Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa 

Nội dung: Nộp cọc đấu giá PETEC Bình Định   <Tên Nhà Đầu tư> <CMND/GPDKKD> <Số lượng>


20221104_20221104 - Petec Binh Dinh - Ban cao bach chao ban.pdf

20221104_20221104 - Petec Binh Dinh - BCTC 6M2022.pdf

20221104_20221104 - Petec Binh Dinh - BCTC 2020.PDF

20221104_20221104 - Petec Binh Dinh - BCTC 2021.PDF

20221104_20221104 - Petec Binh Dinh - Dieu le cong ty.PDF

20221104_20221104 - Petec Binh Dinh - Giay CN chao ban 295 UBCK.pdf

20221104_20221104 - Petec Binh Dinh - Giay CN dang ky DN.PDF

20221104_20221104 - Petec Binh Dinh - Giay XN so huu CP.pdf

20221104_20221104 - Petec Binh Dinh - Mau don.docx

20221104_20221104 - Petec Binh Dinh - NQ phuong an thoai von.pdf

20221104_20221104 - Petec Binh Dinh - NQ DC doi tuong tham gia.pdf

20221104_20221104 - Petec Binh Dinh - NQ khi DG khong thanh cong.pdf

20221104_20221104 - Petec Binh Dinh - QĐ 4138 ve tiep tuc DG.pdf

20221104_20221104 - Petec Binh Dinh - Quy che dau gia.pdf

20221104_20221104 - Petec Binh Dinh - Thong bao ban dau gia.pdfPowered by Froala Editor