Tin tức

Thông báo đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Thuận An do Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Khánh Hòa sở hữu

Tin đấu giá
20/07/2017
 • Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Khánh Hòa
 • Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Thuận An
 • Địa chỉ: Thôn An Hải, thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế
 • Ngành nghề kinh doanh: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày; Điều hành tour du lịch; Đầu tư dịch vụ khách sạn, nhà hàng, khu du lịch; Kinh doanh dịch vụ khách sạn; ...
 • Vốn điều lệ: 207.000.000.000 đồng
 • Tính chất phiên: Bán phần vốn Nhà nước hoặc vốn góp, đầu tư vào doanh nghiệp khác
 • Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
 • Giá khởi điểm: 2.100 đồng/cổ phần
 • Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 2.450.000 cổ phần
 • Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 2.450.000 cổ phần
 • Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:
  • Thời gian: Từ 8h30 ngày 20/07/2017 đến 15h30 ngày 31/08/2017 (Sáng từ 8h30 – 12h00; chiều từ 13h30-17h00 các ngày làm việc) 
  • Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)
 • Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:
  • Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 06/09/2017
  • Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký
 • Thời gian và địa điểm đấu giá:
  • Thời gian: 08h30 ngày 08/09/2017
  • Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
 • Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 09/09/2017 đến 16 giờ ngày 18/09/2017
 • Thời gian hoàn tiền đặt cọc: Từ ngày 12/09/2017 đến ngày 15/09/2017

Tài liệu đính kèm:
Quy chế đấu giá
Nghị quyết thoái vốn
Bản CBTT
BCTC 2016
Đơn đăng ký đấu giá