Tin tức

Thông báo đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Thiết bị Điện Miền Bắc do Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc sở hữu

Tin đấu giá
13/11/2017

Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc

Tên doanh nghiệp đấu giá: Công ty Cổ phần Thiết bị Điện Miền Bắc

Địa chỉ: Khu công nghiệp Quế Võ, Phương Liễu, Quế Võ, Bắc Ninh

Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất, lắp ráp, kinh doanh tủ bảng điện cao áp, trung áp, hạ áp và tủ bảng thông tin - viễn thông, các vật tư, thiết bị điện khác ...

Vốn điều lệ: 88.485.000.000 đồng

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

Giá khởi điểm: 10.500 đồng/cổ phần

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá:2.323.616 cổ phần

Số cổ phần người nước ngoài được phép mua:2.323.616 cổ phần

Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

  • Thời gian: Từ 8h30 ngày 11/11/2017 đến 15h30 ngày 04/12/2017 (Sáng từ 8h30 – 12h00; chiều từ 13h30-17h00 các ngày làm việc)
  • Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

  • Thời gian:Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 07/12/2017
  • Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

Thời gian và địa điểm đấu giá:

  • Thời gian:08h30 ngày 11/12/2017
  • Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thời gian nộp tiền mua cổ phần:Từ ngày 12/12/2017 đến 16 giờ ngày 21/12/2017

Thời gian hoàn tiền đặt cọc:Từ ngày 13/12/2017 đến ngày 18/12/2017

File đính kèm:
1. Quy che dau gia co phan CTCP Thiet bi dien Mien Bac.doc
2. Van ban UBCK chap thuan thoai von - NEEM.pdf
3. Cac QD vv thoai von - NEEM.pdf
4. Xac nhan so huu CP - NEEM.pdf
5. Ban CBTT - NEEM.pdf
6. BCTC 1.1.16 - 26.04.16 - NEEM.pdf
7. BCTC 27.4.16 - 31.12.16 - NEEM.pdf
8. BCTC 2015 - NEEM.pdf
Don dang ky dau gia.zip
Phu luc Danh sach cac Dai ly dau gia.doc