Tin tức

Thông báo đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại Nông nghiệp Việt Nam do Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam sở hữu

Tin đấu giá
17/11/2017

Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam

Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại Nông nghiệp Việt Nam

Địa chỉ: 57 - 59 Thùy Vân, phường 2, TP Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Ngành nghề kinh doanh: Du lịch lữ hành trong nước và quốc tế; Kinh doanh vận chuyển khách ...

Vốn điều lệ đăng ký: 230.000.000.000 đồng

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

Giá khởi điểm: 18.990 đồng/cổ phần

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 5.290.000 cổ phần

Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 5.290.000 cổ phần

Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

  • Thời gian: Từ 8h30 ngày 17/11/2017 đến 15h30 ngày 08/12/2017 (Sáng từ 8h30 – 12h00; chiều từ 13h30-17h00 các ngày làm việc)
  • Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

  • Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 13/12/2017
  • Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

Thời gian và địa điểm đấu giá:

  • Thời gian: 10h00 ngày 15/12/2017
  • Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 16/12/2017 đến 16 giờ ngày 25/12/2017

Thời gian hoàn tiền đặt cọc: Từ ngày 19/12/2017 đến ngày 22/12/2017

File đính kèm:
1. Quy che dau gia co phan CTCP Du lich Thuong mai NN Viet Nam.doc
10. Agritour BCTC 2014.pdf
2. Agritour NQ HDTV.pdf
3. Agritour Giay XNSHCP.pdf
4. Agritour CV chap thuan cua UB.pdf
5. Agritour Dieu le.pdf
6. Agritour BCBTT.pdf
7. Agritour BCTC 6T2017.pdf
8. Agritour BCTC 2016.pdf
9. Agritour BCTC 2015.pdf
Don dang ky dau gia.zip
Phu luc Danh sach cac Dai ly dau gia.doc