Tin tức

Thông báo danh mục chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ tháng 04.2017

Tin ký quỹ (margin)
01/04/2017

Để biết thêm chi tiết, Quý khách xem tài liệu đính kèm: Margin list 04.2017.pdf 

Trân trọng

Powered by Froala Editor