Tin tức

Thông báo chào bán cổ phần Nhà nước tại Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn

Tin đấu giá
29/11/2017

1. Tên tổ chức chào bán: BỘ CÔNG THƯƠNG

  • Địa chỉ: Số 54 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
  • Điện thoại: (84-24) 2220 2210 Fax: (84-24) 2220 2525

2. Tên tổ chức có cổ phần chào bán: TỔNG CÔNG TY CP BIA – RƯỢU – NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN

  • Địa chỉ: 187 Nguyễn Chí Thanh, P. 12, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.
  • Điện thoại: (028) 3829 4083 Fax: (028) 3829 6856

3. Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất bia, rượu và nước giải khát.

4. Vốn điều lệ: 6.412.811.860.000 đồng

5.Điều kiện tham dự: Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Quy chế chào bán cạnh tranh cổ phần thuộc sở hữu Nhà nước tại Tổng Công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn.

6. Tổ chức thực hiện chào bán: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: 16 Võ Văn Kiệt, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại: (028) 3821 7713 Fax: (028) 3821 7452

7. Cổ phần chào bán:
Loại cổ phần chào bán: cổ phần phổ thông. Giá khởi điểm: 320.000 đồng/cổ phần. Giá dự kiến chào bán: không thấp hơn Giá khởi điểm và Mức giá sàn tại ngày tổ chức chào bán (18/12/2017). Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần. Tổng số lượng cổ phần chào bán: 343.662.587 cổ phần. Phương thức chào bán: chào bán cạnh tranh Đặt cọc: 10% theo Giá khởi điểm.

8. Thời gian, địa điểm cung cấp đơn đăng ký tham gia, nộp tiền đặt cọc: Quy định tại Quy chế chào bán cạnh tranh cổ phần.

9. Thời gian, địa điểm nộp phiếu tham dự chào bán: từ 9h00 đến 14h00 ngày 18/12/2017 tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM - 16 Võ Văn Kiệt, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

10. Thời gian tổ chức chào bán: 14h30 ngày 18/12/2017

11. Địa điểm tổ chức chào bán: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

12. Thời gian thanh toán tiền mua cổ phần: Từ ngày 18/12/2017 đến 16h00 ngày 28/12/2017

13. Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 19/12/2017 đến ngày 21/12/2017

Tài liệu đính kèm:
20171129_20171129 - SABECO - BCTC Hopnhat_2016_Kiemtoan.pdf
20171129_20171129 - SABECO -THONG TIN SO LUOC.pdf
20171129_20171129 - SABECO- Q3 - BCTC HOP NHAT.pdf
20171129_20171129 - SABECO- QD 1034 QD BAN CP.pdf
20171129_20171129 - SABECO- TBAO CHAO BAN CANHTRANH.pdf
20171129_20171129 - SABECO- BaocaotaichinhCongtyme_2016.pdf
20171129_20171129 - SABECO - BCTC RIENG QUY III.pdf
20171129_20171129 - SABECO - QD 4450 VE KE HOACH DG.pdf
20171129_20171129 - SABECO - QD4444 -QUYCHE CHAO BAN & PHULUC.pdf
20171130_20171130 - SABECO - BAN CBTT.pdf
20171130_20171130 - SABECO - XAC NHAN CP.pdf
01 - ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM GIA CHÀO BÁN CẠNH TRANH
02 - REGISTRATION FORM for foreign investors
03 - THAY ĐỔI ĐƠN - Amend the registration
04 - HỦY ĐĂNG KÝ - Cancel the registration
05 - CẤP LẠI PHIẾU THAM DỰ - Reissuing Bidding Form
06A - ỦY QUYỀN (TRONG NƯỚC)
06B - POA apply (for foreign investors)
06C - POA (for trading representative)
07 - PHIẾU THAM DỰ - BIDDING FORM
08 - HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN - Share Transfer Contract
09. Hop Dong Ky Quy - Sabeo gui BVSC
10 - CAM KẾT CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI - Undertakings on IICA and Trading Code
11 - Mau_thongbaoCMCK-bilingual
12-Sabeco - Consol (E) - 31 12 2016 - final
13.BCTC hop nhat soat xet 6T.2017 (EN)
20171205_20151205 - SABECO - REGULATIONS ON THE COMPETITIVE OFFERING.pdf
20171205_20171205 - SABECO - INFORMATION DISCLOSURE.pdf
20171204_dich vu VCB cung cap lien quan den chao ban canh tranh mua co phan Sabeco