Tin tức

Thông báo chào bán cạnh tranh cổ phần của SCIC tại Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk)

Tin đấu giá
23/10/2017

1.Thông tin về doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM (Vinamilk)

 • Địa chỉ: Số 10 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. HCM Điện thoại: (84-28) 5415 5555 Fax: (84-28) 5416 122

2.Lĩnh vực kinh doanh chính: Chế biến, sản xuất và kinh doanh sữa tươi, sữa hộp, sữa bột, bột dinh dưỡng, sữa đậu nành, nước giải khát và các sản phẩm từ sữa khác; trồng trọt, chăn nuôi v.v.

3.Vốn điều lệ: 14.514.534.290.000 đồng

4.Tổng số cổ phần chào bán: 48.333.400 cổ phần; Tổng giá trị theo mệnh giá: 483.334.000.000 đồng, tương ứng 3,33% vốn điều lệ Vinamilk

5.Điều kiện tham dự: Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Quy chế chào bán cạnh tranh cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Quy chế).

6.Tổ chức thực hiện chào bán: Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE)

7.Cổ phần chào bán:

 • Số lượng cổ phần chào bán:48.333.400 cổ phần
 • Giá khởi điểm:150.000 đồng/ cổ phần
 • Loại cổ phần chào bán:Cổ phần phổ thông
 • Bước giá:100 đồng
 • Mệnh giá:10.000 đồng
 • Bước khối lượng:10 cổ phần
 • Số lượng cổ phần mỗi nhà đầu tư cá nhân, pháp nhân đăng ký mua tối thiểu: 20.000 cổ phần
 • Số lượng cổ phần mỗi nhà đầu tư cá nhân, pháp nhân được đăng ký mua tối đa: 48.333.400 cổ phần (3,33% vốn điều lệ Vinamilk)
 • Tiền đặt cọc: Bằng 10% giá trị cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm chào bán.

8.Công bố thông tin:
-Công bố thông tin từ ngày 01/11/2017 trên Báo Đầu tư Chứng khoán, Báo Sài Gòn Giải Phóng và các website của SCIC,  HOSE, Vinamilk và các Đại lý chào bán cạnh tranh.
-Nhà đầu tư tham gia chào bán cạnh tranh cổ phần có thể tham khảo Bản công bố thông tin, Quy chế và các tài liệu liên quan khác trên website: www.scic.vn, www.hsx.vn, www.vinamilk.com.vn và các Đại lý chào bán cạnh tranh.

9.Thời gian, địa điểm phát đơn, làm thủ tục và nộp hồ sơ đăng ký: từ ngày 01/11/2017 đến 16h00 ngày 09/11/2017 tại các Đại lý chào bán cạnh tranh (danh sách và địa chỉ đại lý được công bố trên website của SCIC, SSI, HOSE và Vinamilk)

 • Thời gian nộp tiền đặt cọc/ký quỹ: Từ ngày 01/11/2017 đến 16h00 ngày 09/11/2017 (theo quy định tại Quy chế).
 • Nhà đầu tư nhận Đơn đăng ký tại các Đại lý chào bán cạnh tranh hoặc download từ các website công bố thông tin nêu trên.
 • Nhà đầu tư nhận Phiếu tham gia chào bán tại các Đại lý chào bán cạnh tranh (theo quy định tại Quy chế).

10.Thời gian, địa điểm nộp phiếu tham gia chào bán cạnh tranh:

 • Tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh - 16 Võ Văn Kiệt, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh
 • Thời gian: Từ 09h00 ngày 10/11/2017 đến 14h00 ngày 10/11/2017

11.Thời gian, địa điểm tổ chức chào bán:

 • Tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh - 16 Võ Văn Kiệt, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh
 • Thời gian: 14h30 ngày 10/11/2017

12.Thời gian nộp tiền/thực hiện giao dịch mua cổ phần: Từ ngày 10/11/2017 đến ngày 21/11/2017

13.Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: theo quy định tại Quy chế.

Tài liệu đính kèm tải tại đây:
20171023 - VNM - Ban cong bo thong tin.pdf
20171023 - VNM - QD 93 QĐ Ban co phan VNM.PDF
20171023 - VNM - QD 387 QĐ Ban hanh Quy che chao ban canh tranh VNM.PDF
20171023 - VNM - Quy che chao ban canh tranh Vinamilk.PDF
20171023 - VNM - THONG TIN CHAO BAN CANHTRANH.pdf
20171023 - VNM - Phu luc Quy che chao ban canh tranh Vinamilk.PDF
20171030 - VNM - Appendices attached with the Regulation.pdf
20171030 - VNM - Document No. 7089_Eng.pdf
20171030 - VNM -CV 7089 - UBCKNN.pdf
20171030 - VNM - Huong dan Nha dau tu - VN.pdf
20171030 - VNM - Investor's Guide - EN.pdf
Mẫu biểu kèm theo quy chế