Tin tức

Thông báo bán giải chấp cổ phiếu FID của bà Lâm Thị Hòa - Thành viên Ban kiểm soát.

Tin chứng chỉ quỹ
07/10/2016

Công ty CP chứng khoán Bản Việt (VCSC) xin thông báo bắt đầu từ ngày 10/10/2016 VCSC sẽ bán giải chấp cổ phiếu FID ( CP Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam) của bà Lâm Thị Hòa - Thành viên Ban kiểm soát.

 

Trân trọng.