Tin tức

Thông báo bán đấu giá Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Công trình Tân Cảng

Tin đấu giá
22/09/2022

VCSC thông báo bán đấu giá cổ phần ra công chúng của Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Công trình Tân Cảng như sau:

1. Thông tin doanh nghiệp         

  • Tên doanh nghiệp bán đấu giá: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TÂN CẢNG
  • Địa chỉ: 1295B, Nguyễn Thị Định, Phường Cát Lái, Thành phố Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh 
  • Số điện thoại: 028.2253.7386
  • Ngành nghề kinh doanh chính: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (Chi tiết: Xây dựng, sửa chữa công trình thủy. Nạo vét cảng sông, cảng biển), Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển (Chi tiết: cho thuê máy móc cẩu bờ);…
  • Vốn điều lệ dự kiến: 90.000.000.000 đồng (Chín mươi tỷ đồng), tương đương: 9.000.000 cổ phần
  • Số lượng cổ phần chào bán ra bên ngoài: 3.279.800 cổ phần, chiếm 36,44% vốn điều lệ
  • Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM - Số 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM
Loại cổ phần chào bánCổ phần phổ thông
Giá khởi điểm15.322 đồng/ cổ phần
Mệnh giá10.000 đồng/cổ phần
Bước giá01 đồng
Bước khối lượng100 cổ phần (đặt mua theo bội số của 100 cổ phần)
Số lượng cổ phần đăng kí mua tối thiểu100 cổ phần
Số lượng cổ phần đăng kí mua tối đa3.279.800 cổ phần
Số lượng cổ phần nhà đầu tư nước ngoài được phép mua3.279.800 cổ phần
Tổng số lượng cổ phần đấu giá3.279.800 cổ phần
Tỉ lệ đặt cọc10% giá khởi điểm

 2. Thời gian đăng ký, nộp tiền, nộp phiếu đấu giá

 
Thời gian
Ngày
Địa điểm
Đăng ký và nộp tiền8h00 – 16h0023/09/2022 - 13/10/2022VCSC
Nộp phiếu tham dự đấu giáTrước 15h0019/10/2022VCSC
Tổ chức đấu giá09h0021/10/2022HOSE
Nộp tiền mua cổ phần 22/10/2022 - 31/10/2022VCSC
Hoàn trả tiền cọc 24/10/2022 - 28/10/2022
VCSC

3. Tài khoản nộp cọc đấu giá

Tài khoản số: 1191 0000 107260 

Của: Công ty CP Chứng khoán Bản Việt 

Tại: NH Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa 

Nội dung: Nộp cọc đấu giá Công trình Tân Cảng <Tên Nhà Đầu tư> <CMND/GPDKKD> <Số lượng>

20220921_20220920 - XDCT Tan Cang - Quy che DG.pdf

20220921_20220921 - XDCT Tan Cang - Ban CBTT (tieng Anh).pdf

20220921_20220921 - XDCT Tan Cang - Ban CBTT (tieng Viet).pdf

20220921_20220921 - XDCT Tan Cang - BCTC kiem toan nam 2018.pdf

20220921_20220921 - XDCT Tan Cang - BCTC kiem toan nam 2019.pdf

20220921_20220921 - XDCT Tan Cang - BCTC kiem toan nam 2020.pdf

20220921_20220921 - XDCT Tan Cang - BCTC kiem toan nam 2021.pdf

20220921_20220921 - XDCT Tan Cang - Du thao Dieu le to chuc hoat dong.pdf

20220921_20220921 - XDCT Tan Cang - Giay dang ky KD.pdf

20220921_20220921 - XDCT Tan Cang - MAU DON.docx

20220921_20220921 - XDCT Tan Cang - Phuong an CPH.pdf

20220921_20220921 - XDCT Tan Cang - QD 493 ve gia tri DN.pdf

20220921_20220921 - XDCT Tan Cang - QD 494 ve phe duyet Chi phi CPH.pdf

20220921_20220921 - XDCT Tan Cang - QD 495 ve PASD lao dong khi CPH.pdf

20220921_20220921 - XDCT Tan Cang - QĐ 604 ve CPH cong ty.pdf

20220921_20220921 - XDCT Tan Cang - QD 702 ve Quy che dau gia.pdf

20220921_20220921 - XDCT Tan Cang - QD 1411 ve phe duyet PACPH (tieng Anh).pdf

20220921_20220921 - XDCT Tan Cang - QD 1411 ve phe duyet PACPH.pdf

20220921_20220921 - XDCT Tan Cang - QD1788 ve phe duyet NDT chien luoc.pdf

20220921_20220921 - XDCT Tan Cang - QD1808 ve Dieu chinh SLCP ban dau gia (TA).pdf

20220921_20220921 - XDCT Tan Cang - QĐ1808 ve Dieu chinh SLCP ban dau gia.pdf

20220921_20220921 - XDCT Tan Cang - TB BAN DAU GIA.pdf

20220921_20220921 - XDCT Tan Cang - Thong tin dang bao.pdf


Powered by Froala Editor