Tin tức

Thông báo bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Xây dựng và Dịch vụ Công cộng Bình Dương do Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước nắm giữ

Tin đấu giá
23/09/2016

1. Tên tổ chức chào bán (chủ sở hữu): TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC

 • Construction and Public Service Binh Duong Joint Stock Company
 • Địa chỉ: Tầng 23, Tòa nhà Charmvit, số 117 Trần Duy Hưng, Q. Cầu Giấy, Hà Nội.

2. Tên tổ chức có cổ phần bán đấu giá: CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG

 • Địa chỉ: Số 91 Thích Quảng Đức, P. Phú Hòa, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương.
 • Điện thoại: (0650) 382 1983 Fax: (0650) 382 1983

3. Ngành nghề kinh doanh chính: Kinh doanh nghĩa trang, hỏa táng; dịch vụ lưu trú; phân phối bia, nước giải khát các loại, cung cấp nước sạch; Thu gom, xử lý rác sinh hoạt và rác thải công nghiệp; Xây dựng, duy tu hệ thống đèn chiếu sáng công cộng; …

4. Vốn điều lệ: 59.400.000.000 đ ng (Năm mươi chín tỷ bốn trăm triệu đồng).

5. Vốn của SCIC: 17.820.000.000 đồng (chiếm 30% vốn điều lệ)

6. Số lượng cổ phần chào bán ra bên ngoài: 1.782.000 cổ phần (tương ứng 30% vốn điều lệ).

7. Điều kiện tham dự đấu giá : Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo Quy định tại Quy chế bán đấu giá và Quy chế chào giá cạnh tranh cả lô cổ phần của SCIC tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Dịch vụ Công cộng Bình Dương do Sở giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh ban hành.

8. Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 • Địa chỉ: Số 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM.

9. Cổ phần chào bán ra công chúng thông qua đấu giá (không phân biệt nhà đầu tư trong nước hay ngoài nước)

 • Loại cổ phần chào bán : cổ phần phổ thông
 • Giá khởi điểm : 23.500 đ /cổ phần
 • Mệnh giá : 10.000 đồng
 • Bước giá : 100 đ
 • Tổng số lượng cổ phần đấu giá: 1.782.000 cổ phần
 • Phương thức chào bán : Đấu giá công khai cả lô
 • Tỉ lệ đặt cọc : 10% giá khởi điểm

10. Thực hiện Công bố thông tin: Bắt đầu từ 21/09/2016 đến 26/09/2016 trên 03 số báo liên tiếp của báo Đầu tư Chứng khoán và báo Bình Dương.

11. Cung cấp đơn đăng ký tham gia đấu giá; Nộp tiền đặt cọc

 • Tài khoản số: 1191 0000 107260
 • Của: Công ty CP Chứng khoán Bản Việt
 • Tại: NH Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa
 • Nội dung: Tên Nhà Đầu tư – CMND – nộp cọc đấu giá – Tên Công ty

12. Thời gian phát đơn, đăng ký và nộp tiền đặt cọc: từ 08h00 ngày 23/09/2016 đến 16h00 ngày 11/10/2016 tại các Đại lý đấu giá.

13. Thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá: Trước 15h00 ngày 17/10/2016 tại các Đại lý đấu giá.

14. Thời gian tổ chức đấu giá: 14h00 ngày 19/10/2016 tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

15. Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 20/10/2016 đến ngày 29/10/2016 tại các Đại lý đấu gía.

16. Thời gian hoàn trả tiền cọc: Từ ngày 20/10/2016 đến 26/10/2016 tại các Đại lý đấu giá.

Chào giá cạnh tranh cả lô cổ phần của SCIC tại Công ty Cổ Phần Xây dựng và Dịch vụ Công cộng Bình Dương được thực hiện sau khi cuộc bán đấu giá cả lô cổ phần có hơn một nhà đầu tư đặt giá cao nhất bằng nhau

17. Thời gian phát trực tiếp Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh: Từ ngày 20/10/2016 đến 16h00 ngày 25/10/2016 tại các Đại lý đấu giá

18. Thời gian tổ chức chào giá cạnh tranh: 09h00 ngày 1/11/2016.

19. Thời gian nộp Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh: chậm nhất 9h30 ngày 1/11/2016 tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

20. Địa điểm tổ chức chào giá cạnh tranh: Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM - Địa chỉ: Số 16 Đường Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 01, Thành phố Hồ Chí Minh.

21. Thời gian mở hòm Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh: 09h45 ngày 1/11/2016.

22. Thời gian nộp tiền thanh toán mua cổ phần: Từ ngày 2/11/2016 đến 16h00 ngày 8/11/2016.

23. Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc cho nhà đầu tư không được mua CP: Từ ngày 2/11/2016 đến ngày 8/11/2016.

 

Tài liệu đính kèm:
20160921_20160921 - CTY CP XD&DV CC BINHDUONG - BCTC HN kiem toan 2013.pdf
20160921_20160921 - CTY CP XD&DV CC BINHDUONG - BCTC R kiem toan 2014.pdf
20160921_20160921 - CTY CP XD&DV CC BINHDUONG - BCTC R kiem toan 2015.pdf
20160921_20160921 - CTY CP XD&DV CC BINHDUONG - BCTC HN kiem toan 2015.pdf
20160921_20160921 - CTY CP XD&DV CC BINHDUONG - Dieu le Cong ty.pdf
20160921_20160921 - CTY CP XD&DV CC BINHDUONG - Giay CNDKKD.pdf
20160921_20160921 - CTY CP XD&DV CC BINHDUONG - BCTC HN kiem toan 2014.pdf
20160921_20160921 - CTY CP XD&DV CC BINHDUONG - QD 382 SCIC.pdf
20160921_20160921 - CTY CP XD&DV CC BINHDUONG - THONG BAO BAN DAU GIA.pdf
20160921_20160921 - CTY CP XD&DV CC BINHDUONG - Xac nhan so huu CP.pdf
20160921_20160921 - CTY CP XD&DV CC BINHDUONG - BCTC R kiem toan 2013.pdf
20160921_20160921 - CTY CP XD&DV CC BINHDUONG - Ban CBTT.pdf
20160921_20160921 - CTY CP XD&DV CC BINHDUONG - MAUDON.docx
20160921_20160921 - CTY CP XD&DV CC BINHDUONG - BCTC rieng 6 thang 2016.pdf
20160921_20160921 - CTY CP XD&DV CC BINHDUONG - BCTC hop nhat 6 thang 2016.pdf
20160921_20160921 - CTY CP XD& DV CC BINHDUONG - QUYCHE BAN DG CA LO CP.pdf
20160921_20160921 - CTY CP XD& DV CC BINHDUONG - QUYCHE CHAO BAN CANH TRANH.pdf