Tin tức

Thông báo bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Địa ốc Vĩnh Long do Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước nắm giữ

Tin đấu giá
14/09/2016

1. Tên tổ chức chào bán (chủ sở hữu): TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC

 • Địa chỉ: Tầng 23, Tòa nhà Charmvit, số 117 Trần Duy Hưng, Q. Cầu Giấy, Hà Nội.

2. Tên tổ chức có cổ phần bán đấu giá: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC VĨNH LONG

 • Địa chỉ: Số 91 – 93 Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long.
 • Điện thoại: (070) 3823 759 Fax: (070) 3833 285

3. Ngành nghề kinh doanh chính: Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ; xây dựng nhà các loại; Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật; Sản xuất vật liệu xây dựng; kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất, bán buôn vật liệu …

4. Vốn điều lệ: 26.535.500.000 đ ng (Hai mươi sáu tỷ năm trăm ba mươi lăm triệu năm trăm ngàn đồng).

5. Vốn của SCIC: 19.377.700.000 đồng (chiếm 73,02% vốn điều lệ)

6. Số lượng cổ phần chào bán ra bên ngoài: 193.777 cổ phần (tương ứng 73,02% vốn điều lệ).

7. Điều kiện tham dự đấu giá : Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo Quy định tại Quy chế bán đấu giá và Quy chế chào giá cạnh tranh cả lô cổ phần của SCIC tại Công ty Cổ phần Địa ốc Vĩnh Long do Sở giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh ban hành.

8. Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Số 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM.

9. Cổ phần chào bán ra công chúng thông qua đấu giá (không phân biệt nhà đầu tư trong nước hay ngoài nước)

 • Loại cổ phần chào bán : cổ phần phổ thông
 • Giá khởi điểm : 123.300 đ ng/cổ phần
 • Mệnh giá : 100.000 đồng
 • Bước giá : 100 đ ng
 • Tổng số lượng cổ phần đấu giá: 193.777 cổ phần
 • Phương thức chào bán : Đấu giá công khai cả lô
 • Tỉ lệ đặt cọc : 10% giá khởi điểm

10. Cung cấp đơn đăng ký tham gia đấu giá; Nộp tiền đặt cọc

 • Tài khoản số: 1191 0000 107260
 • Của: Công ty CP Chứng khoán Bản Việt
 • Tại: NH Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa
 • Nội dung: Tên Nhà Đầu tư – CMND – nộp cọc đấu giá – Tên Công ty

11. Thời gian phát đơn, đăng ký và nộp tiền đặt cọc: từ 08h00 ngày 13/09/2016 đến 16h00 ngày 30/09/2016 tại các Đại lý đấu giá.

12. Thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá: Trước 15h00 ngày 06/10/2016 tại các Đại lý đấu giá.

13. Thời gian tổ chức đấu giá: 09h00 ngày 10/10/2016 tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

14. Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 11/10/2016 đến ngày 20/10/2016 tại các Đại lý đấu giá.

15. Thời gian hoàn trả tiền cọc: Từ ngày 11/10/2016 đến 17/10/2016 tại các Đại lý đấu giá.

Chào giá cạnh tranh cả lô cổ phần của SCIC tại Công ty Cổ Phần Địa ốc Vĩnh Long được thực hiện sau khi cuộc bán đấu giá cả lô cổ phần có hơn một nhà đầu tư đặt giá cao nhất bằng nhau

16. Thời gian phát trực tiếp Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh: Từ ngày 11/10/2016 đến 16h00 ngày 14/10/2016 tại các Đại lý đấu giá

17. Thời gian tổ chức chào giá cạnh tranh: 09h00 ngày 20/10/2016.

18. Thời gian nộp Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh: chậm nhất 9h30 ngày 20/10/2016 tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

19. Địa điểm tổ chức chào giá cạnh tranh: Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM - Địa chỉ: Số 16 Đường Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 01, Thành phố Hồ Chí Minh.

20. Thời gian mở hòm Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh: 09h45 ngày 20/10/2016.

21. Thời gian nộp tiền thanh toán mua cổ phần: Từ ngày 21/10/2016 đến 16h00 ngày 27/10/2016.

22. Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc cho nhà đầu tư không được mua CP: Từ ngày 21/10/2016 đến ngày 27/10/2016.

 

Tài liệu đính kèm
20160912_20160912 - CTY CP DIAOC VINH LONG - MAUDON.docx
20160912_20160912 - CTY CP DIAOC VINHLONG - VLO07_BCTC 2014 da kiem toan.pdf
20160912_20160912 - CTY CP DIAOC VINHLONG- DIEU LE CTY CP DIAOC VINH LONG.pdf
20160912_20160912 - CTY CP DIAOC VINHLONG- GIAY CHUNG NHAN SO HUU CP.pdf
20160912_20160912 - CTY CP DIAOC VINHLONG - VLO07_BCTC da duoc kiem toan 2015.pdf
20160912_20160912 - CTY CP DIAOC VINHLONG -VIRESCO-Ban CBTT 2016 v3.pdf
20160912_20160912 - CTY CP DIAOC VINHLONG -VLO07_QD 366 Ban CP cua TCT tai Cty.pdf
20160912_20160912 - CTY CP DIAOC VINHLONG -VLO07_Giay chung nhan dang ky kinh doanh.pdf
20160912_20160912 - CTY CP DIAOC VINH LONG - QUYCHE BAN DAUGIA CA LO COPHAN.pdf
20160912_20160912 - CTY CP DIAOC VINH LONG - QUYCHE CHAO BAN CANH TRANH.pdf
20160912_20160912 - CTY CP DIAOC VINHLONG - BCTC 2013 da duoc kiem toan.PDF
20160912_20160912 - CTY CP DIAOC VINHLONG - VLO07_BCTC 6 thang dau nam 2016.pdf
20160913_20160912 - CTY CP DIAOC VINH LONG - THONG BAO BAN DAU GIA.pdf