Tin tức

Loại mã TCM ra khỏi “Danh mục Chứng khoán Giao dịch Ký quỹ” áp dụng từ ngày 27/01/2023

Tin ký quỹ (margin)
27/01/2023

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt xin công bố loại mã cổ phiếu TCM của Công ty cổ phần Dệt may – Đầu tư- Thương mại Thành Công ra khỏi Danh mục Chứng khoán Giao dịch Ký quỹ” áp dụng từ ngày 27/01/2023 theo thông báo số 76/TB-SGDHCM của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM ngày 19/01/2023.

Powered by Froala Editor