Tin tức

ENF: Thông báo Nghỉ lễ Chiến thắng 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5

Tin chứng chỉ quỹ
21/04/2020

Kính gửi Quý Đại lý Phân phối của Quỹ Đầu tư Năng động Eastspring Investments Việt Nam (“Quỹ ENF”),

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Eastspring Investments xin gửi Quý Đại lý Phân phối thông báo Nghỉ lễ Chiến thắng 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5 theo văn bản đính kèm.

Tài liệu đính kèm:
Thông báo