Tin tức

Công bố thông tin về quyết định chấp thuận niêm yết 4 chứng quyền có bảo đảm.

Tin chứng quyền
31/07/2021

Kính gửi: Quý khách hàng,

Công ty cổ phần chứng khoán Bản Việt (VCSC) xin thông báo về quyết định chấp thuận niêm yết 4 chứng quyền có bảo đảm.

Thông báo

Trân trọng!