Tin tức

Cách đầu tư vào trái phiếu chính phủ

Thông tin chứng khoán
22/12/2022

Trái phiếu và cổ phiếu là những loại hình đầu tư được phát hành bởi một tổ chức, có mệnh giá và lãi suất nhất định theo thị trường. Trái phiếu nào được phát hành theo lãi suất cố định, lãi suất thả nổi hoặc lãi suất chiết khấu theo thông báo của Kho bạc Nhà nước. Cùng VCSC tìm hiểu nhé!

Trái phiếu chính phủ là gì?

Trái phiếu chính phủ là loại hình trái phiếu do chính phủ của một quốc gia phát hành. Trái phiếu này sẽ có thời hạn, lãi suất trái phiếu và mệnh giá được quy định rõ ràng.

Trái phiếu chính phủ là hình thức huy động vốn của chính phủ để tăng thêm ngân sách cho nhà nước. Hoặc huy động cho chương trình, dự án đầu tư cụ thể thuộc phạm vi đầu tư của nhà nước.

Nhà đầu tư sở hữu trái phiếu sẽ nhận được lãi suất tuỳ theo số lượng và thời hạn của trái phiếu.

Tham khảo Các điểm khác nhau giữa trái phiếu chính phủ và trái phiếu doanh nghiệp

Các loại trái phiếu chính phủ

Về cơ bản, trái phiếu chính phủ có 3 loại, được phân loại theo nhu cầu và mục đích sử dụng. Các loại hình trái phiếu này được phát hành theo hình thức cụ thể sau:

 • Tín phiếu kho bạc: Trái phiếu ngắn hạn, có kỳ hạn dưới 1 năm.
 • Trái phiếu kho bạc: Trái phiếu có kỳ hạn từ 1 năm trở lên.
 • Công trái xây dựng Tổ quốc: Trái phiếu có kỳ hạn từ 1 năm trở lên. Trái phiếu này được phát hành nhằm vay vốn cho những công trình cụ thể trong quốc gia, được nhà nước lên kế hoạch rõ ràng.

Để phân biệt trái phiếu chính phủ với các loại giấy tờ khác trên thị trường, trái phiếu chính phủ được thể hiện qua những đặc điểm sau:

 • Chủ thể phát hành: Chính phủ nhà nước, cụ thể là bộ tài chính.
 • Đồng tiền phát hành: Việt Nam Đồng.
 • Lãi suất trái phiếu: Được tính theo lãi suất cố định, chiết khấu hoặc thả nổi tuỳ theo phương án phát hành của nhà nước.

Mệnh giá trái phiếu là 100.000 VNĐ (một trăm nghìn đồng) hoặc là bội số của 100.000 VNĐ.

Trái phiếu chính phủ được phát hành bởi nhà nước, dưới đây là những chủ thể có thể mua các loại trái phiếu này:

 • Toàn thể người dân Việt Nam: Người Việt Nam sống trong nước hoặc làm việc tại nước ngoài, người nước ngoài đang sống và làm việc tại Việt Nam.
 • Các doanh nghiệp Việt Nam bao gồm mọi lĩnh vực. Ngoài ra có các công ty bảo hiểm, công ty tài chính, tổ chức thương mại, ngân hàng thương mại, quỹ đầu tư,…
 • Công ty hoặc tổ chức có vốn đầu tư nước ngoài hiện đang hoạt động tại Việt Nam nếu được Bộ Tài Chính chấp thuận.

Tham khảo khái niệm về trái phiếu

Những lợi ích từ trái phiếu chính phủ Việt Nam mà các nhà đầu tư cần biết

 • Cũng giống như cổ phiếu, người mua trái phiếu được quyền chọn số lượng trái phiếu tuỳ ý và thích hợp với mình.
 • Trái phiếu được phép sử dụng để làm tài sản trong việc thế chấp, cầm cố. Tuy nhiên, người mua không được sử dụng trái phiếu để thay thế tiền trong việc lưu thông hoặc nộp thuế.
 • Đây là kênh đầu tư ổn định và phù hợp cho những người có vốn thấp và muốn nhận được thu thập ổn định.
 • Trái phiếu chính phủ có lãi suất tốt hơn so với gửi tiết kiệm ngân hàng, ngoài ra còn an toàn, ít rủi ro.

Những rủi ro khi đầu tư trái phiếu mà nhà đầu tư cần chú ý

Mua trái phiếu chính phủ ở đâu?

đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp

Trái phiếu chính phủ sẽ được phát hành qua 2 đợt. Lần đầu tiên thông qua đấu giá và lần thứ 2 là thị trường thứ cấp

Đối với trái phiếu Chính phủ lần đầu bằng hình thức phát hành, chỉ có các ngân hàng thương mại và Tổ chức tài chính mới được tham gia đấu thầu để mua.

Trường hợp 2, trái phiếu chính phủ phát hành thông qua công ty bảo lãnh hoặc đại lý hoặc bán lẻ. Lúc này, các nhà đầu tư là cá nhân và doanh nghiệp được tham gia mua.

 

Powered by Froala Editor