Tin tức

Các phương pháp định giá cổ phiếu nhà đầu tư cần phải biết

Thông tin chứng khoán
11/12/2022

Có bao giờ bạn thắc mắc rằng làm thế nào mà các nhà đầu tư luôn chọn được cho mình những cổ phiếu tốt nhất? Làm thế nào để họ biết giá trị cổ phiếu nào sẽ tăng trong thời gian tới? Ở bài viết này, hãy cùng VCSC tìm hiểu về các phương pháp định giá cổ phiếu, quy trình định giá cổ phiếu mà các nhà đầu tư áp dụng để phát hiện ra giá trị nội tại của cổ phiếu đầu tư. Nếu bạn muốn kiếm được lợi nhuận cao hơn thị trường từ khoản đầu tư của mình, định giá cổ phiếu là một kỹ năng bạn cần bắt buộc phải thành thạo.


Định giá cổ phiếu là gì?

Định giá cổ phiếu được coi là kỹ năng quan trọng nhất mà các nhà đầu tư cần nắm vững. Nó giúp nhà đầu tư xác định xem một cổ phiếu hiện đang được định giá quá cao hay bị định giá thấp liên quan đến hiệu quả hoạt động và dự báo tăng trưởng của công ty. Giá trị nội tại này được đo lường dựa trên các nguyên tắc cơ bản của doanh nghiệp, có thể khớp hoặc không khớp với giá thị trường hiện tại. Đây là kết quả của các yếu tố cung và cầu. Áp dụng định giá cổ phiếu giúp xác định giá hợp lý của cổ phiếu. Các nhà đầu tư tin rằng giá trị nội tại của một cổ phiếu tách biệt với giá hiện tại của nó. Do đó, họ áp dụng một loạt số liệu để tính toán giá trị thực của nó để so sánh với giá thị trường.

Định giá cổ phiếu là một quá trình phức tạp và mất rất nhiều thời gian cũng như công sức của nhà đầu tư. Do đó, kiến thức cơ bản về các loại định giá và phương pháp là yếu tố cần phải thành thạo trướng khi bắt đầu vào quá trình định giá cổ phiếu.

Các phương pháp / công thức định giá cổ phiếu

Bí quyết đầu tư chứng khoán hiệu quả - VCSC

Ở thời điểm hiện tại, có hai loại phương pháp định giá cổ phiếu chính được nhà đầu tư sử dụng, đó là phương pháp định giá cổ phiếu tuyệt đối và phương pháp định gia cổ phiếu tương đối.

Phương pháp định giá cổ phiếu tuyệt đối

Phương pháp định giá cổ phiếu tuyệt đối dựa trên những phân tích cơ bản của một doanh nghiệp. Bằng các thông tin tài chính khác nhau có được từ báo cáo tài chính, các số liệu như dòng tiền, cổ tức và tốc độ tăng trưởng nhà đầu tư sẽ suy đoán ra giá trị nội tại thực sự của cổ phiếu doanh nghiệp đó. Tính toán giá trị của cổ phiếu bằng phương pháp tuyệt đối bao gồm tính toán mô hình chiết khấu cổ tức (DDM), mô hình dòng tiền chiết khấu (DCF), mô hình thu nhập còn lại và mô hình dựa trên tài sản.

Như cái tên của nó, phương pháp tuyệt đối tập trung phân tích vào các thông tin bên trong doanh nghiệp. mà không so sánh hiệu suất của nó với các doanh nghiệp cùng ngành.

Để hiểu rõ phương pháp định giá cổ phiếu tuyệt đối một cách rõ ràng hơn, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về một số mô hình được ứng dụng trong quá trình định giá này.

Mô hình chiết khấu cổ tức (DDM)

Mô hình chiết khấu cổ tức là một phương pháp được chấp nhận để tính toán giá thực tế dựa trên cổ tức mà công ty trả cho các cổ đông. Các nhà phân tích lập luận rằng cổ tức thể hiện dòng tiền thực sự của doanh nghiệp dành cho các cổ đông. Việc tính toán giá trị hiện tại của khoản thanh toán cổ tức trong tương lai sẽ đưa ra giá trị chính xác của cổ phiếu.

Các tập đoàn lớn, trả cổ tức thường xuyên với tỷ lệ ổn định là phù hợp nhất để định giá DDM. Đây là một phương pháp đơn giản và loại bỏ sự phức tạp của việc chi trả cổ tức thay đổi. Xem lại Những yếu tố ảnh hưởng tới giá cổ phiếu

Mô hình dòng tiền chiết khấu (DCF)

Mô hình dòng tiền chiết khấu này thường được áp dụng với những doanh nghiệp không trả cổ tức cho cổ đông hoặc có mô hình cổ tức không thường xuyên. Các nhà đầu tư sẽ sử dụng mô hình này để tính toán dựa trên dòng tiền chiết khấu trong tương lai thay vì tỷ lệ cổ tức. Mô hình dòng tiền chiết khấu có thể được áp dụng cho nhiều công ty bao gồm cả những công ty không trả bất kỳ khoản cổ tức nào.

Có một số cách có sẵn để tính toán DCF. Tuy nhiên, phổ biến nhất là mô hình DCF hai giai đoạn, trong đó các nhà đầu tư trước tiên tính toán dòng tiền tự do được dự báo trong vòng 5 đến 10 năm và sau đó đo lường giá trị cuối cùng cho tất cả các dòng tiền ngoài giai đoạn dự báo.

Để tính toán định giá hiệu quả dựa trên mô hình DCF, nhà đầu tư phải áp dụng vào các doanh nghiệp phải có dòng tiền tự do ổn định và có thể dự đoán được. Do đó, các doanh nghiệp trưởng thành đã qua giai đoạn tăng trưởng được coi là ứng cử viên lý tưởng cho việc định giá DCF.

Phương pháp định giá tương đối

Ngược lại với phương pháp định giá tuyệt đối, phương pháp định giá tương đối liên quan đến việc so sánh các tỷ lệ tài chính quan trọng của các công ty tương tự và đưa ra các số liệu tương tự cho công ty trọng tâm. Cách phổ biến của phương pháp này là phân tích các công ty có thể so sánh được.

Ở phương pháp định giá tương đối này, việc tính toán tỷ lệ P/E chính là chỉ số quan trọng và quyết định. Chẳng hạn, nếu tỷ lệ P/E của công ty hiện tại thấp hơn so với công ty cùng ngành, thì cổ phiếu của công ty đó bị định giá thấp và ngược lại. Tham khảo Các chỉ số cơ bản trong chứng khoán mà bất kỳ nhà đầu tư nào cũng cần phải nắm rõ

Phân tích so sánh sử dụng trong phương pháp định giá cổ phiếu tương đối

Đây là cách mà nhà đầu tư sử dụng các tỷ lệ tài chính quan trọng và từ đó đi so sánh sự khác nhau giữa các công ty để xác định giá trị thực của cổ phiếu. Nó bao gồm so sánh các giá trị như tỷ lệ P/E, tỷ lệ giá trên sổ sách và EBITDA. Nó dựa trên nguyên tắc 'luật một giá', đề xuất rằng hai tài sản giống nhau nên có cùng mức giá, sai lệch so với nguyên tắc cơ bản này cho thấy định giá thấp hoặc định giá cao hơn giá trị nội tại của nó.

Phân tích so sánh là một trong những phương pháp định giá cổ phiếu đơn giản nhất mà ai cũng có thể áp dụng. So sánh tỷ lệ P/E tạo thành nền tảng định giá cổ phiếu. Tỷ lệ P/E thể hiện giá cổ phiếu của công ty chia cho thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) được báo cáo gần đây nhất. Tỷ lệ P/E thấp làm cho cổ phiếu trở nên hấp dẫn đối với các nhà đầu tư.

Tỷ số P/E là gì ?

PE có ý nghĩa là hệ số giá trên lợi nhuận của một cổ phiếu. Ví dụ công ty A được thị trường chấp nhận mức PE=20, có nghĩa để có 1 đồng lợi nhuận từ công ty A thì giá vốn bạn bỏ gia ban đầu sẽ là 20 đồng, tỷ suất sinh lời ở đây sẽ là 1/20 khoảng 5%/ năm.

Tỷ lệ P/E tốt đối với một nhà đầu tư có thể không phù hợp với một nhà đầu tư khác. Điều này là do các nhà đầu tư có những cách khác nhau để xem xét tỷ lệ P/E tùy thuộc vào mục tiêu đầu tư của một người – cho dù đó là định hướng giá trị hay tăng trưởng.

Các nhà đầu tư chuyên nghiệp sẽ thường chọn tỷ lệ P/E thấp và cho họ biết rằng cổ phiếu của công ty đang bị định giá thấp hơn so với các công ty cùng ngành ở thời điểm hiện tại và chúng sẽ được định giá cao hơn trong tương lai . Ngược lại, các nhà đầu tư tăng trưởng sẽ xem xét các công ty có P/E cao vì nó thể hiện khả năng tăng trưởng cao hơn.

EBITDA là gì ?

EBITDA là viết tắt của thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu hao . Đây là một trong những thước đo được sử dụng rộng rãi nhất về sức khỏe tài chính và khả năng tạo ra tiền mặt của một công ty. Xem lại Các tiêu chí để chọn đúng cổ phiếu và những lưu ý

Các tiêu chí để chọn đúng cổ phiếu

5 nguyên tắc cơ bản của việc định giá doanh nghiệp chuyên nghiệp.

  1. Khả năng sinh lời trong tương lai

Khả năng sinh lời trong tương lai là thứ quyết định nhà đầu tư có nên đầu tư vào cổ phiếu đó hay không. Giá phải dựa trên những gì người mua có thể mong đợi trong thu nhập trong tương lai, chứ không phải cách thức hoạt động kinh doanh trong quá khứ. Doanh thu trong quá khứ cho nhà đầu tư biết về động lực kinh doanh nhưng ta cần tập trung hơn vào những gì còn lại sau khi tất cả các chi phí điều hành doanh nghiệp đã được thanh toán.

  1. Dòng tiền

Các doanh nghiệp bảo hiểm hoặc dịch vụ tài chính không có nhiều tài sản hữu hình, vì vậy giá trị thực nằm ở dòng tiền được tạo ra thông qua khách hàng (cụ thể là dòng tiền trên chi phí hoạt động kinh doanh).

  1. Rủi ro tiềm tàng

Nói một cách đơn giản, nhà đầu tư muốn ít rủi ro thì buộc nhà đầu tư phải bỏ ra một số tiền lớn hơn và lợi nhuận thu được ít hơn. Người mua càng phải chịu nhiều rủi ro thì họ càng sẵn sàng trả ít hơn. Chắc chắn rằng một tỷ lệ phần trăm dòng tiền đến từ dòng tiền định kỳ càng lớn và bền vững sẽ càng làm giảm rủi ro và tăng giá định giá.

  1. Khách quan và chủ quan

Không hề sai nếu nói định giá cổ phiếu là sự kết hợp giữa sự chủ quan và khách quan của nhà đầu tư. Có đánh giá khách quan về doanh thu, chi phí nhưng cũng có quan điểm chủ quan về việc hiểu điều gì có thể khiến cổ phiếu công ty này có giá trị hơn cổ phiếu công ty khác (ngay cả khi chúng tạo ra doanh thu như nhau). Mặt chủ quan có thể bao gồm việc xem xét bản thân giao dịch; điều khoản thanh toán, bảo đảm, điều khoản thu hồi và sự tham gia của người bán trong quá trình chuyển đổi.

  1. Động lực và quyết tâm

Vào cuối ngày, việc định giá doanh nghiệp chính xác hay thực tế đến mức nào không quan trọng. Giá cuối cùng sẽ được xác định bởi hai bên liên quan và mức độ thúc đẩy và quyết tâm của họ để hoàn thành thỏa thuận. Kết quả tốt nhất là khi cả người bán và người mua đều cảm thấy rằng họ đã đạt được một mức giá hợp lý.

Công thức đầu tư chứng khoán

Xem thêm:

KẾT LUẬN

Mong rằng những kiến thức về các phương pháp định giá cổ phiếu được VCSC chia sẻ sẽ giúp ích phần nào cho các nhà đầu tư trong việc chọn lựa cổ phiếu tiềm năng trước khi đầu tư. Chúc các nhà đầu tư sẽ thành công trong các khoản đầu tư của mình.

Powered by Froala Editor