Tin tức

Báo cáo kết quả phát hành chứng quyền có đảm bảo ngày 12.07.2021

Tin chứng quyền
13/07/2021

Kính gửi: Quý khách hàng,

Công ty cổ phần chứng khoán Bản Việt (VCSC) xin thông báo về kết quả phát hành chứng quyền có đảm bảo ngày 12.07.2021

Báo cáo

Trân trọng!