Tin tức

Báo cáo kết quả phân phối chứng quyền có bảo đảm - MWG/VCSC/M/Au/T/A3, PNJ/VCSC/M/Au/T/A2

Chào bán chứng quyền VCSC
04/06/2021

Kính gửi: Quý khách hàng,

Công ty cổ phần chứng khoán Bản Việt (VCSC) xin gửi đến quý khách hàng thông tin về báo cáo kết quả phân phối Chào bán Chứng quyền có bảo đảm.

Báo cáo

Trân trọng!