Tin Thị Trường

FLC: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2020

31-07-2020

FLC: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2020

 Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC công bố Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2020 như sau:


Tài liệu đính kèm
 45857_quan-tri-6T-2020.pdf

HOSE