Tin Thị Trường

DHC: Cập nhật tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

11-06-2021

DHC: Cập nhật tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre thông báo cập nhật tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 như sau:


Tài liệu đính kèm
 54811_CD-2021-CAP-NHAT.pdf

HOSE