Hỗ Trợ

Ứng trước tiền bán như thế nào?

Dịch vụ Ứng trước tiền bán là gì? 

Dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán là dịch vụ hỗ trợ vốn cho khách hàng. Khách hàng có thể ứng một phần hay toàn bộ số tiền đã bán chứng khoán trước thời hạn thanh toán để mua chứng khoán hoặc dùng vào các mục đích khác.

Lưu ý: ứng trước tiền bán là nghiệp vụ cho vay, nên khi khách hàng đồng ý ứng trước tiền bán sẽ trả chi phí trên khoản vay. 

Phí vay ứng trước tiền bán hiện tại của VCSC là 0.0329% ngày (tối thiểu 30.000 vnd cho 1 khoản ứng). 

Khoản vay này sẽ được tính từ ngày vay ứng trước đến ngày tiền bán về tài khoản, hệ thống sẽ tất toán tự động cho khách hàng.

Cách thức thực hiện: 

Cách 1: Liên lạc với nhân viên Môi giới hỗ trợ yêu cần ứng trước tiền bán.

Cách 2: Thực hiện trên phần mềm giao dịch online (Tham khảo tại đây)

Cách 3: Gọi điện thoại lên tổng đài nhờ hỗ trợ (028) 8882 6868

Powered by Froala Editor